Ett av de vanligaste bekymren i början av amningsperioden är om mjölken räcker. När mjölkproduktionen väl kommit igång kan den inte ta slut plötsligt om brösten fortsätter att tömmas. Hur brösten känns, babyns uppförande eller amningsfrekvensen ger inte nån säker information om hur bra mjölken räcker.

En baby, över 1 vecka gammal, får tillräckligt med mjölk om:

  • klar urin kommer minst 5 gånger i dygnet
  • avföringen är lösaktig, grynig och gröngul till färgen och att de kommer varje dag under de första sex veckorna
  • vikten ökar
  • barnet är nöjt efter amningen

Bröstmjölk räcker som enda föda under det första halvåret. Även om babyn växer ökar inte den mängd mjölk, som behövs för tillväxten efter den första månaden. Om babyn vuxit bra första månaden på bara bröstmjölk så kommer det att räcka också i fortsättningen ifall babyn har fri tillgång till bröstet och suger effektivt.

Om babyns vikt ökar långsamt ska sugtekniken kontrolleras. Det lönar sig också att amma oftare. Ju oftare och effektivare brösten töms, desto mera mjölk produceras. Om babyn inte orkar stimulera brösten tillräckligt är det bra att stödja mjölkproduktionen genom att mjölka ur dem vid sidan av amningen.

Lita på dig själv. Det är också viktigt att äta mångsidigt och dricka minst två liter vätska per dygn. Vila också när babyn sover. De flesta av barnen behöver ej tilläggsmat, eller bara i små mängder enstaka gånger. Tilläggsmaten till din baby kan ges med spruta eller mugg. Det lönar sig alltid att amma fastän tillskott ges.

Effektiva sugdagar

Ibland har din baby dagar, då hon/han vill suga väldigt tätt. Effektiva sugdagar förekommer vid 4 - 7 dagars ålder, två veckors, 5 - 6 veckors och 10 - 12 veckors ålder. Babyn ökar mjölkmängden efter behovet. Lita på att din mjölk räcker.

29.06.2019 Synnytyssali