till lyckad amning enligt WHO:s och UNICEF:s metoder.

1 Skriftlig verksamhetsplan

Vi har en verksamhetsplan om amning, som är synlig och efterföljs på förlossningsenhetens alla avdelningar.

2 Skolning för personalen

Personalen har goda amningskunskaper att främja, stöda och motivera gravida, nyblivna mammor och pappor i amning. Den har också kunskap om senaste forskningen och rönen om amning.

3 Alla gravida informeras om amningens fördelar och om vägen till lyckad amning

Information ges om amningens fördelar och om amning i praktiken.

4 Mammorna har möjlighet till hudkontakt och tidig amning

Efter förlossningen har mor och barn möjlighet till hudkontakt och tidig amning om mammans och barnets tillstånd det tillåter.

5 Mammorna informeras om hur upprätthålla mjölkproduktionen även om de blir åtskilda från sina barn

Om barnet skiljs från sin mamma genast efter förlossningen ges stöd i upprätthållandet av mjölkproduktionen. Pumpning rekommenderas påbörja inom sex timmar.

6 Barnet ges ingen annan föda än bröstmjölk om det inte är medicinskt nödvändigt

Ingen uppmuntras att ge modersmjölksersättning åt ett fullgånget friskt barn.

7 Mamma och barn får vara i rooming-in

Barnet och mamman får vara tillsammans dygnet runt.

8 Mammorna uppmuntras till fri amning

Mammorna uppmuntras att amma i barnets egen takt. Amningslängd och –täthet begränsas ej.

9 Ammade barn ges inte tröstnapp eller nappflaska

Förrän amningen kommit igång rekommenderas inte användandet av tröstnapp eller nappflaska. Eventuell tilläggsmat ges enligt ordination i första hand med spruta eller mugg.

10 Amningsstödgrupper

Information om amningsstödgrupper ges.

19.09.2017 synnytykset