Vid amningsproblem konsultera vår amningsstödtelefon eller amningspolikliniken för att få stöd och råd.

Såriga bröstvårtor

Såriga bröstvårtor beror ofta på normalt “sugslitage” och läker för det mesta av sig själva under första veckan efter förlossningen. Det kan vara ytliga sugblåsor, med vätska eller blod, vilka spricker och därefter bildar små sårskorpor. Smärtan varierar mycket mellan olika kvinnor. Ibland kan klåda och utslag förekomma.

 • Kontrollera suggreppet. Sår uppkommer ofta då babyn har för litet tag om bröstvårtan.
 • Smörj med bröstmjölk och låt lufttorka.
 • Använd lanolinsalva. Undvik lanolin om du är allergisk för ull.
 • Kålblad kan också hjälpa att såren läktes fortare.
 • Prova olika amningställningar för att avlasta bröstvårtan.
 • Viktigt med god handhygien, förebygger infektioner.
 • Vårdande bröstkompresser kan användas och köpas från kantin, 25€/6st.

Spända bröst

Spända bröst uppkommer när mjölken rinner till några dagar efter förlossningen. Blodvolym, vävnadsvätska och lymfvätska ökar i brösten. Spändheten uppträder oftast i båda brösten samtidigt och försvinner efter någon dag om bröstet ammas efter behov.

 • Mjölken stiger, positivt!
 • Amma efter babyns behov.
 • Om babyn har svårt att få tag om bröstet p.g.a. spändhet kan brösten mjölkas ur för hand så att vårtgården mjuknar.
 • Använd rymlig bh.
 • Svalka eller värme kan upplevas som lindrande, t.ex. kålblad, varm dusch.
 • Paracetamol 1g vid behov, maxdos 3g/dygn.

Svamp

Svampinfektion orsakas av en hudsvamp, Candida albicans, som växer när obalans i hudmiljön ger svampen en chans. Den kan bryta ut närsomhelst under amningstiden. Infektionen kallas också för torsk. Mamman kan få ömma, såriga bröstvårtor, som inte vill läka. Vita, små fläckar eller fjällande, irriterad hud samt en brännande, kliande smärta i vårtan samt klåda kan förekomma. Ibland har babyn inga symtom, men den kan få en vit beläggning i munnen, röda prickar i stjärten och fjällig, fnasig hud.

 • Kom ihåg god handhygien!
 • Lufta bröstvårtorna, håll dem torra och undvik amningsinlägg i bh:n.
 • Prova citronskivor för att göra bröstvårtorna sura. Torka av bröstet före amning.
 • Undvik godis, socker och mjölk under pågående infektion.
 • Babyn sköts främst med hemkonster; något surt som t.ex. lingon eller vichy kan penslas i babyns mun efter amning.
 • Daktarin2% salva kan smörjas på bröstvårtorna.
 • Fluconazol v.b.
 • Mamman kan amma.

Mjölkstockning

Mjölkstockning uppstår när bröstet av någon anledning inte töms ordentligt. Symtomen är att bröstet rodnar, känns hett och ömt. Svullnad kan förekomma i båda brösten samtidigt och försvinner om några dagar efter täta amningar. En avgränsad förhårdnad eller ömhet kan förekomma likaså feber.

 • Täta amningar för att tömma bröstet ordentligt.
 • Varma omslag före amningen för att stimulera tömningsreflexen.
 • Amning i barnets egen takt.
 • Om barnet har svårt att få grepp p.g.a. svullnad kan handmjölkning mjuka upp bröstgården.
 • Försiktig massage på det ömma området i riktning mot bröstvårtan under amning.
 • Värme och svalka kan lätta.
 • Använd rymlig bh.
 • Vila och drick tillräckligt med vätska, speciellt vid feber.
 • Paracetamol 1 g, max 3 ggr/dygn och/eller Ibuprofen 400mg max 3ggr/dygn.

Ifall symtomen inte lättar alls inom ett dygn är det bäst att kontakta vårdpersonal för en bedömning. Efter en mjölkstockning kan bröstet ömma i en veckas tid efter att de andra symtomen lättat.

Bröstinflammation

Obehandlad mjölkstockning kan övergå i bröstinflammation. En eller flera större knölar kan kännas i bröstet. Symtomen kan komma plötsligt och är feber över 38,5 grader, allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, muskelvärk och frossbrytningar. En lokal rodnad och smärta känns över det sjuka området och oftast endast i det ena bröstet.

 • Fortsätt med regelbunden amning, använd kalla (kålblad, naturell yoghurt) och varma omslag.
 • Om inte babyn tömmer bröstet tillfredsställande bör annan urtömningsmetod användas.
 • Omväxlande amningsställningar som gör att det stockade området töms bättre, t.ex. omvänd amning.
 • Lätt strykning/massage över bröstet, vilket frigör oxytocin, som driver ut mjölken.
 • Lugn och ro, vila, mat och dryck.
 • God handhygien samt god rengöring av pumptillbehör.

Om ingen förbättring sker inom 1 dygn och febern fortsättningsvis är hög, ta kontakt till hälsovårdsläkare. Om bakterier kommer in i bröstet blir det en bröstinfektion och då behövs antibiotikabehandling.

Obehandlad bröstinfektion kan i sin tur utvecklas till bröstböld gradvis under en längre tid. Det kräver alltid läkarvård.

 • Som läkemedel Kefalexin och (Di)kloksasilliin. Om allergi, Roksitomyci och Erytromycin ca. 10-14dygn.
 • Till smärta Ibuprofen 400-600 mg x3 /dygn en veckas tid. Paracetamol till om Ibuprofen är inte tillräckligt.
 • Mamma kan amma under tiden hon tar antibiotika.
29.06.2019 Synnytyssali