Det allmänna vaccinationsprogrammets målsättning är att så effektivt som möjligt skydda barnen från smittsamma sjukdomar. På marknaden finns även vacciner som inte tagits med i det allmänna programmet med vaccinationer som samhället ersätter. Nedan beskrivs kort sådana vaccinationer som kan ges redan på förlossningssjukhuset.

rokotus

Hepatit B-vaccin

Hepatit B, som orsakar leverinflammationer är så sällsynt i Finland att vaccinet inom det nationella vaccinationsprogrammet endast ges gratis till riskgrupper, läs mera på THL:s sidor. Vaccinet ger effektivt skydd mot B-hepatit men hör ännu inte till det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet ges i serier (3 vaccinationer) på förlossningssjukhuset och på rådgivningen. Vaccinet kan ges samtidigt med andra vaccinationer. Om ni önskar vaccinationsserien kan ni begära ett recept av barnläkaren som skriver hem babyn från BB eller av rådgivningsläkaren. I detta fall betalar ni vaccinationerna själva och de ges av hälsovårdare på rådgivningen. 

BCG-vaccin

BCG=Calmette-vaccination ges fr.o.m. hösten 2006 endast åt de barn som hör till riskgruppen,  läs mera på THL:s sidor.

Tilläggsuppgifter om vaccinationerna fås från THL:s sidor, av barnläkaren vid hemfärdsgranskningen och av hälsovårdaren på rådgivningen.

11.07.2019 synnytys