Livet i familjen förändras mycket när en ny baby föds, äldre syskon kan bli svartsjuka. Det äldre barnets ålder och läggning samt familjesituationen är faktorer som kan inverka på svartsjukesituationer. Svartsjuka kan ta sig uttryck på olika sätt och beror på att barnet vill vara omtyckt och viktig för sina föräldrar.

Det är bra att ta med det äldre syskonet vid babyskötseln. Skaffa gärna en nalle eller docka, som det äldre syskonet kan sköta om. Uppmuntra, tacka och ge beröm åt det äldre barnet.

Mera tips i dessa situationer hittas t.ex. från Mannerheimin lastensuojeluliitto-sidorna (på finska).

29.06.2019 Synnytyssali