Screening av sällsynta medfödda ämnesomsättningssjukdomar rekommenderas för alla nyfödda barn. Ett av 2 000 spädbarn lider uppskattningsvis av någon sjukdom som kan hittas genom screening. Bestående skador orsakade av sjukdomen kan undvikas då behandlingen inleds tillräckligt snabbt. Utan screening undersökning är det ofta omöjligt att identifiera dessa sjukdomar i tid. Provet tas från babyns häl vid 2-5 dygns ålder.

 

Broschyr om VAS-screening

02.07.2019 Synnytyssali