Kost

Mångsidig kost samt tillräckligt med vätska främjar mammans återhämtning efter förlossningen. Järnpreparat kan du ta v.b. när du ammar. Om någon i familjen är allergisk eller om man misstänker överkänslighet hos babyn, är det bra att undvika allergiframkallande födoämnen. Om du inte använder mjölkprodukter är det viktigt att säkra kalciumbehovet med kalktabletter.

Motion

Motion är också bra för återhämtningen och piggar upp humöret. Kom ihåg att skydda brösten vid kall väderlek. På sommaren kan du börja vistas ute med din babyn genast efter hemkomsten och på vintern efter ca 2 veckor. Vänj babyn gradvis vid utevistelse enligt väder- och vindförhållanden.

Efter förlossningen är det viktigt att fortsätta med träningen av bäckenbottensmusklerna enligt de råd du fått. Annan muskelträning och motion kan du börja med efter att du har varit på efterkontroll.

Vila

Efter förlossningen ändras sömnbehovet och hormoner gör att du somnar snabbare än tidigare. Detta gör att du inte behöver vara orolig för att orka. Anpassa din rytm till babyns och vila när han/hon sover.

Vila så ofta som är möjligt. Speciellt nattsömnen kan kännas otillräcklig den första tiden. Hormonet oxytocin, som utsöndras vid amning, påverkar dig så att du t.o.m. kan somna under amningen.

Efterblödning och menstruation

Såren och smärtan påminner om förlossningen. Den fysiska aktiviteten ökar vid hemkomsten och efterblödningen blir vanligen lite rikligare. Om blödningen ökar avsevärt eller om det kommer stora koagel kan du kontakta rådgivningen eller hälsovårdscentralen.

Tecken på infektion är smärta, blödning, feber och lukt. Vid infektionsmisstanke kontakta läkare för bedömning av situationen och eventuell vård. P.g.a. infektionsrisken är det bäst att inte använda tampong så länge du blöder.

Om du kontaktar läkare p.g.a. infektion, ta med dig infektionsblanketten (anmälan om infektion efter sjukhusvistelse), finns i "Goda råd till familjen", som du får från avdelningen. Läkare/skötare fyller i blanketten och skickar den vidare. Anmälan berör infektion, som konstateras hos mamman eller babyn inom 4 veckor efter utskrivningen.

Menstruationen kommer vanligtvis inte igång så länge du ammar, och det är osannolikt med en ny graviditet. Men amning är inget preventivmedel och eftersom ägglossning alltid sker före mens är det möjligt att du blir gravid på nytt. Dessutom har endel kvinnor mens trots amning.

Diskutera vid eftergranskningen med din läkare om preventivmedel du kan använda under tiden du ammar.

19.09.2017 synnytykset