Barnsängstiden = barn + säng + tid innebär tiden som mamman tillägnar babyn. Under dessa 12 veckor återhämtar kroppen sig från graviditeten och mamman anpassar sig till babyn och sin nya livssituation.

Tiden efter förlossningen är känslig för hela den nyblivna familjen. Det är viktigt att familjen får vara tillsammans genast från början. Dygnet runt-vård innebär att du har babyn hos dig hela tiden, vilket gör att du lär känna din baby bra. Babyn är tryggare och lugnare när den är nära sin mamma, eftersom babyn känner igen mammans röst och doften av mjölk.

Amningen skapar en god närkontakt mellan dig och din baby, du kan amma och sköta enligt ”egen rytm”. Fria amningstider, d.v.s. amning i babyns egen takt och närheten till babyn gör att mjölken stiger snabbare i brösten och mjölkmängden ökar.

Efter förlossningen är det inte alltid möjligt att genast ha babyn i hudkontakt t.ex. efter ett kejsarsnitt eller p.g.a. att babyn föds som prematur, d.v.s. är för tidigt född. Hudkontakt är möjligt genast när mammans och babyns tillstånd tillåter. Även pappa kan ge värme och närhet genom att hålla babyn under skjortan.

ihokontakti

För att du och din baby ska lära känna varandra är det bra att minimera telefonsamtal och annat som stör i rummet.

Genom att ringa på klockan får du hjälp och stöd under dygnets alla timmar. Babyns vård tränar du tillsammans med skötaren.

Pappa och föräldraskapet

Pappa kan delta i babyns vård redan på avdelningen. Pappan är mycket viktig för babyn och babyn fäster sig vid sin pappa på samma sätt som vid sin mamma. Trots att babyns omvårdnad till en början oftast ligger på mamman, är det viktigt att du ger pappan möjlighet att redan från början få ett nära förhållande till babyn.

Föräldraskapet är ett gemensamt ansvar. Speciellt i början kan trötthet vara en prövning för båda föräldrarna, men efter ev. ”startproblem” börjar ett nytt, rikt skede i livet. Den här tiden är en av de viktigaste i livet för båda föräldrarna.

 

19.09.2017 synnytykset