Barnsängstiden = barn + säng + tid innebär tiden som mamman tillägnar babyn. Under dessa 12 veckor återhämtar kroppen sig från de största förändringarna som graviditeten medfört och mamman anpassar sig till babyn och sin nya livssituation.

Tiden efter förlossningen är känslig för hela den nyblivna familjen. Det är viktigt att familjen får vara tillsammans genast från början. Dygnet runt-vård innebär att du har babyn hos dig hela tiden, vilket gör att du lär känna din baby bra. Babyn är tryggare och lugnare när den är nära sin mamma, eftersom babyn känner igen mammans röst och doften av mjölk.

Vi har för det allra mesta möjlighet att erbjuda familjerum till de familjer som önskar det. Vi har inte särskilda familjerum, utan vanliga två personers rum fungerar som familjerum. I dem kan partnern/stödpersonen övernatta på avdelningen och aktivt delta i vården av babyn dygnet runt. I avgiften för familjerum ingår alla dygnets måltider även för partnern/stödpersonen. En familj kan, om de så önskar, enbart ha familjerum för en del av tiden på sjukhuset. Ibland medför patientsituationen på avdelningen att vi inte kan erbjuda familjerum eller att en familj måste avstå från sitt familjerum i förtid trots att inte mamman och babyn ännu är på väg hem.    

Amningen skapar en god närkontakt mellan dig och din baby, du kan amma och sköta enligt ”egen rytm”. Fria amningstider, d.v.s. amning i babyns egen takt och närheten till babyn gör att mjölken stiger snabbare i brösten och mjölkmängden ökar.

Efter förlossningen är det inte alltid möjligt att genast ha babyn i hudkontakt t.ex. efter ett kejsarsnitt eller p.g.a. att babyn föds som prematur, d.v.s. är för tidigt född. Hudkontakt är möjligt genast när mammans och babyns tillstånd tillåter. Även pappa kan ge värme och närhet genom att hålla babyn under skjortan.

ihokontakti

För att du och din baby ska lära känna varandra är det bra att minimera telefonsamtal och annat som stör i rummet.

Genom att ringa på klockan får du hjälp och stöd under dygnets alla timmar. Babyns vård tränar du tillsammans med skötaren.

Föräldraskap och faderskap

Vi rekommenderar att pappan/partnern deltar i babyns vård redan på avdelningen. Hen är mycket viktig för babyn och babyn fäster sig vid båda sina föräldrar. Som föräldrar delar ni ansvaret för att ta hand om babyn och stöder varandra i att skapa en relation med babyn. Speciellt i början kan trötthet vara en prövning för båda föräldrarna, men efter ev. ”startproblem” börjar ett nytt, rikt skede i livet. Den här tiden är en av de viktigaste i livet för båda föräldrarna.

 

11.07.2019 synnytys