Efter förlossningen ändras parförhållandet och utsätts för nya prövningar, att vara föräldrar till ett nyfött barn, är en ny situation i livet. Förändringarna känns störst när familjens första barn föds. Babyn tar största delen av uppmärksamheten och orken, och föräldrarnas gemensamma tid blir knapp.

Efter pappaledigheten stannar mamman ensam hemma med babyn på dagarna och hon kan känna sig mycket trött på kvällarna. Det är bra att komma ihåg att också pappan kan vara trött efter en lång arbetsdag. När båda föräldrarna är trötta kan vardagssituationer lätt bli konfliktfyllda.

Det lönar sig att sköta om parförhållandet. Föräldraskapet borde ge rum för den enskilde föräldern men också för parförhållandet. Både mannen och kvinnan saknar ömhet och närhet. Beröring och närhet väcker känslan av att vara älskad, trygg och säker. Även en kort stund tillsammans ger krafter att klara av vardagsrutinerna.

När parförhållandet mår bra är det lättare att få passionens låga att flamma i sovrummet. Ett bra parförhållande ger babyn en trygg tillvaro. Släkt och vänner erbjuder sig gärna som barnvakt.

parisuhde

Sexualitet och sex

Kvinnan måste vänja sig vid förändringarna som sker i kroppen under graviditeten och förlossningen. Förlossningen är en stark upplevelse som har en stor betydelse för kvinnligheten. Kvinnan bör återfinna sin kvinnlighet och i detta skede är mannen stöd ytterst viktigt.

Också för mannen är detta en ny situation och han behöver förståelse, stöd, närhet och ömhet. Mannen skall nu möta sin älskade kvinna också som mamma. I barnfamiljer är det ofta svårt att hitta tid för varandra. Att älska intresserar inte genast efter förlossningen och kanske inte heller de närmaste veckorna. Det är också möjligt att mammans hela uppmärksamhet riktar sig mot babyn och att pappan känner sig utanför. Det är bra för mannen att på förväg vara medveten om att det kan finnas otakt mellan makarnas lust och att efter förlossningen kan sexualvanorna förändras.

Kvinnans sexuella lust kan vara förändrad efter förlossningen och återhämtningen är individuell. Att vara mamma kräver en hel del energi. Bristen på hormonet estrogen gör att kvinnans slemhinnor ofta blir torra efter förlossningen och därför kan det vara bra att använda något glidmedel eller dylik salva t.ex. matolja vid samlag. Om man upplever smärta vid samlag kan detta leda till att man spänner sig. Man behöver dock inte lida av smärtan, man kan använda ovannämnda glidmedel och även lokal estrogenbehandling. Om du upplever att du behöver hjälp och vård kom då ihåg att nämna detta i samband med eftergranskningen eller till din egenläkare. Också på rådgivningen är det bra att föra påtala saker som man funderar på, även yrkesmänniskor kan glömma att fråga.

19.09.2017 synnytykset