”Monikkoperhe” betyder en familj, som skall föda eller har fött fler än ett barn samtidigt. Dessutom hör även familjens eventuella andra barn till en flerbördsfamilj. Att få flera barn på en gång är inte alltid familjens eget val, utan en situation som livet fört med sig och som man inte på förhand har kunnat förbereda sig på. I Finland föds varje år tvillingar till ca 850 familjer och trillingar till ca 10 familjer. I Österbotten föds det trillingar en gång varje år och tvillingar 20-30 gånger i året.  

kaksoset

Vaasan Seudun Monikkoperheet ry

Bildades i november 2011 en egen regional förening, som har hand om hela Österbotten. Vi är familjer som redan tidigare har ordnat olika träffar och händelser i Vasatrakten. Info och stöd kan ges inom många olika delområden. I vår grupp finns t.ex. trillingfamiljer, lejoninnor (mammor till speciella barn), familjer med identiska tvillingar, vuxna tvillingar, storfamiljer, familjer som har fått flera barn vid första graviditeten, samt familjer som har flera barn och syskon med liten åldersskillnad. Både familjer och familjesituationer är väldigt varierande. Men alla delar ändå en upplevelse, att få flera barn på samma gång eller att vi själva är flerlingar.

De regionala föreningarnas uppgift är att ordna träffar och händelser, samt att ge stöd och råd på olika sätt till familjerna i vardagen. Medlemsföreningarna fungerar helt tack vare frivilliga, aktiva föräldrar som själv har fött flera barn på samma gång.

Vi erbjuder våra medlemmar:

  • flerlingsskolning åt gravida 2 gånger per år i Vasa (vår och höst)
  • infomaterial: t.ex. utlåning av inforyggsäck
  • stöd och nätverk
  • träffar för hela familjen
  • träffar för endast mammor/pappor
  • medlemsförmåner
  • stödpersonsaktiviteter

Mera information, samt info om hur du kan ansöka om att bli medlem/stödmedlem i förbundet: vaasanseudunmonikkoperheet@gmail.com

Du hittar Vaasan seudun Monikkoperheet ry också på Facebook.

19.09.2017 synnytykset