Förlossningen är en stark upplevelse, såväl fysiskt som psykiskt. Förberedelsen inför den börjar redan under graviditeten, och en välplanerad förberedelse minskar rädslorna och balanserar den känslomässiga ”berg-och-dalbanan”, som många upplever. Att sätta sig in i förlossningen och gå igenom vad som sker, hjälper även partnern/stödpersonen att vara ett nära stöd åt föderskan.

Ta hand om det fysiska och psykiska välmåendet under graviditeten. Du kan utöva motion enligt hur du orkar och mår. Vila och sömn i slutet av graviditeten hjälper dig också inför förlossningen.

Lyssna på din kropp, ha tillit inför ditt eget orkande. Gå in i förlossningen och var öppen för det som kommer. Låt smärtan leda dig och tänk på att det inte är fråga om någon sjukdom eller olycka. Förlossningssmärtan är någonting positivt som för förlossningen framåt. Den är inte fortgående utan kommer och går i vågor och du har möjlighet att vila och samla på krafterna mellan sammandragningarna.

Förlossningssmärtan aktiverar kroppens hormoner. Hormonet oxytocin får livmodern att dra sig samman, och din egen endorfinproduktion förstärks. Dessa hormoner hjälper dig att klara av förlossningssmärtan. Genom dem höjs din smärttröskel.

I början av förlossningen kan sammandragningarna komma mera sällan och smärtan vara lindrigare. De kan kännas som mensliknande värk i nedre magen, i ryggen, vid ljumskarna eller tom i låren. Då är det av stor vikt att försöka vila och samla på krafterna inför den kommande förlossningen. Sammandragningar kan förekomma i flera dagar innan förlossningen ordentligt sätter igång. Detta kallas för latensfas och den kräver tålamod. Det är dock normalt och viktigt att stödpersonen/partnern orkar stöda föderskan. När förlossningen startar ordentligt blir sammandragningarna längre, tätare och mera smärtsamma.

Andning och avslappning

Förlossningsförberedelse på sjukhuset

Fadderbarnmorskebesök

02.09.2020 synnytys