Du har möjlighet att komma på fadderbarnmorskebesök. Tid beställs via rådgivningen. Under besöket får du diskutera saker du funderat över angående förlossningen. Besöket är avgiftsbelagt.

29.06.2019 Synnytyssali