Förlossningsförberedelsen är till för er som väntar ert första barn. För att delta bör ni ha minst 32 graviditetsveckor, och båda två vara friska och inte ha varit utomlands de senaste två veckorna.

Under förberedelserna håller en barnmorska föreläsning och tillsammans övar vi avslappning och andning. För att förhindra spridningen av corona innehåller förberedelsen ännu ingen rundtur, men vi presenterar istället förlossningsenheten med hjälp av bilder.

Förberedelserna hålls kl. 14-16 och ni anmäler er genom nedanstående länkar. Sätt tiden på minnet - det kommer ingen bekräftelse på anmälningen. Samling sker i aulan vid sjukhusets huvudingång.

Kom ihåg att avboka ert deltagande till forlossning@vshp.fi ifall ni blir sjuka eller inte kan komma! Har ni frågor gällande förberedelserna kan ni kontakta oss på ovanstående epostadress.

Välkomna med!

Förberedelsekurser på finska och engelska finner du då du byter språk uppe på sidans högre hörn!

29.9.2020 kl 14-16 på svenska Anmälning

 

8.10.2020 kl 14-16 på svenska Anmälning

 

20.10.2020 kl 14-16 på svenska Anmälning

 

27.10.2020 kl 14-16 på svenska Anmälning

 

5.11.2020 kl 14-16 på svenska Anmälning

 

10.11.2020 kl 14-16 på svenska Anmälning

 

19.11.2020 kl 14-16 på svenska Anmälning

För mer information om graviditet och förlossning rekommenderar vi er även att bekanta er med:

27.09.2020 Synnytys