Sammandragningar

Allmänt råd: När du har haft regelbundna smärtsamma sammandragningar under en tid, med några minuter   emellan och/eller du känner att "hemmakonsterna" inte längre räcker till är det dags att åka till sjukhuset. Mera information om vad du kan göra hemma hittar du under Smärtlindring. Du kan alltid ringa innan du åker iväg om du är osäker och vill rådfråga oss.

 

Barnvattenavgång

Om du märker att det kommer fostervatten bör du komma till förlossningssalen även om du inte känner av sammandragningar. Är du är osäker på om det är fostervatten, sätt en binda och följ med några timmar. Nattetid kan du alltid ringa till oss före du kommer, vi kan då besluta om du ska komma genast eller först följande morgon.

 

Blödning

Kom genast till förlossningen om du börjar blöda och blödningen är klar, riklig och du känner smärta. Det är vanligt att det kommer blodblandat slem. Slemproppen kan lossna flera dagar före förlossningen startar.  

Du kan alltid ringa och fråga oss om du är osäker på om det är rätt tid att komma.

 

29.06.2019 Synnytyssali