En normal graviditet räcker 37-42 veckor. Mot slutet av graviditeten kommer du att känna förberedande sammandragningar under många dagar eller t.o.m. veckor. Deras uppgift är att göra så att livmodermunnen mognar. Förlossningen startar först när du har regelbundna och smärtsamma sammandragningar.

På sjukhuset

Här tar en barnmorska emot dig. För henne kan du berätta dina önskemål angående förlossningen. Barnmorskan undersöker dig och uppskattar i vilket skede förlossningen är. Ni kan tillsammans fundera över eventuell smärtlindring. Smärtan kan lindras på många olika sätt.

synnytyssali

Krystskedet

Krystskedet börjar då livmodermunnen är fullt öppen (10 cm), babyns huvud placerat sig rätt i bäckenet och du känner krystbehov. Du kan krysta t.ex. på sida, i halvsittande ställning, på knä eller på förlossningspall. Du kan tillsammans med din barnmorska fundera över de olika ställningarna. Det är även möjligt att föda i vatten hos oss. Det aktiva krystskedet räcker i medeltal ca 30 minuter för förstföderskor.

Moderkakan föds normalt ca 10 minuter efter babyn och därefter sys eventuell bristning eller klipp. Sedan hjälper vi dig med första amningen. Ni stannar 2-3 timmar i förlossningssalen, varefter ni flyttas till BB.

11.07.2019 synnytys