Sugklocka

Orsaken till att en förlossning avslutas med sugklocka kan vara fostrets hjärtljud, värksvaghet eller mammans utmattning. Förlossningen sköts då av läkare tillsammans med barnmorskan, barnläkare är också på plats.            

Planerat kejsarsnitt

Beslut om planerat kejsarsnitt görs på mödrapolikliniken. Information om detta får du på avdelningen. Planerade kejsarsnitt görs på fredagar. Pappa får vara med.

En barnmorska är med och tar emot babyn. Babyn sätts i hudkontakt med mamma och ges möjlighet till första amning om situationen tillåter. Beroende på mammas och babyns mående fortsätter hudkontakten i operationssalen och uppvakningen. Om det är nödvändigt att babyn flyttas genast till avdelningen får pappa sköta babyn med handledning av barnmorska.  

Efter operationen observeras du i uppvakningen. Från uppvakningen flyttas du tillbaka till avdelningen.

Icke planerat kejsarsnitt

Många olika faktorer påverkar hur förlossningen framskrider. Om förlossningen inte framskrider eller om mammans eller babyns mående kräver det kan ett beslut om kejsarsnitt göras under pågående förlossning. Beslut om kejsarsnitt görs alltid av en läkare. Under ett brådskande kejsarsnitt kan pappa ibland närvara och han får sköta babyn efteråt i förlossningssalen. I mån av möjlighet får babyn vara i hudkontakt i operationssalen och/eller uppvakningen. Brådskande operation görs i allmänhet under bedövning.

Sätesförlossning

Om babyn ligger i sätesläge gör läkaren en bedömning om förlossningssätt. Bäckenet röntgas och babyns vikt uppskattas varefter man gör ett beslut om kejsarsnitt eller nedrevägsförlossning. Nedrevägsförlossning är helt möjligt fast babyn ligger i sätesläge. Vid nedrevägsförlossning sköter läkaren krystskedet och barnläkaren är närvarande.

Tvilling /Trilling förlossning

Om du väntar tvillingar följs du upp på mödrapolikliniken under graviditeten. Fostrens läge i livmodern kontrolleras av läkaren som också bedömer förlossningssätt. Om du väntar trillingar förlöses du genom kejsarsnitt.

ennenaikainen

Förtidig förlossning

Med förtidig förlossning menas att graviditeten varat under 37 veckor. Du sänds till Åbo Universitetssjukhus om inte förlossningen framskridit för långt. Veckogränsen hos oss är 30-32 graviditetsveckor beroende på situationen. Transporten sker med ambulans, enligt behov följer en barnmorska med.

Manuell lösgöring av moderkaka och blödning

Till förlossningen hör alltid någon form av blödning. Om blödningsmängden överstiger 1000 ml benämns förlossningen som oregelbunden. Du kan blöda upp till 1000 ml före din fysiska hälsa påverkas nämnvärt. En riklig blödning efter förlossning kan bero på en dåligt sammandragen livmoder eller att moderkakan helt eller delvis lämnar kvar i livmodern. Om inte mediciner eller massage av livmodern hjälper görs en manuell lösgörning av moderkakan i operationssalen. Om endast en liten del av moderkakan lämnat kvar görs en skrapning.

 

 

19.09.2017 synnytykset