Sugklocka

Orsaken till att en förlossning avslutas med sugklocka kan vara fostrets hjärtljud, värksvaghet eller mammans utmattning. Förlossningen sköts då av läkare tillsammans med barnmorska. Barnläkare är också på plats.            

Icke planerat kejsarsnitt

Många olika faktorer påverkar hur förlossningen framskrider. Om förlossningen inte framskrider eller om mammans eller babyns mående kräver det, kan ett beslut om kejsarsnitt göras under pågående förlossning. Beslut om kejsarsnitt görs alltid av en läkare. Brådskande kejsarnitt görs i allmänhet med ryggbedövning och under ett brådskande kejsarsnitt kan partnern/stödpersonen för det mesta närvara. Vid akut kejsarsnitt sövs mamman ner och partnern/stödpersonen väntar i förlossningssalen.

I mån av möjlighet strävar vi efter att att babyn får vara i hudkontakt med mamman i operationssalen och uppvakningen. Om detta inte är möjligt, får pappan ha babyn i hudkontakt i förlossningssalen. 

Planerat kejsarsnitt

Beslut om och tidpunkt för ett planerat kejsarsnitt ges på mödrapolikliniken och där får du även mer information om förberedelser inför kejsarsnittet. Planerade kejsarsnitt görs på fredagar. Partnern/stödperson får vara med.

Några dagar innan kejsarsnittet går du till laboratoriet. Vi meddelar dig även samma vecka per telefon vilket klockslag du skall komma till avdelning A4 på operationsdagen.

Kvällen före operationen tar du medicin för att neutralisera magsyrorna. Du får inte äta eller dricka efter kl 24. Då du på överenskommen tid kommer till avdelning A4 får du byta till operationsskjorta och stödstrumpor. Du kan även använda egna stödstrumpor. Vi rakar operationsområdet och sätter en urinkateter samt vid behov en iv-kanyl för dropp. Vi kontrollerar babyns hjärtljud. Om partnern/stödpersonen kommer med på det planerade kejsarsnittet, får han/hon skyddskläder från avdelningen.

I operationssalen 

Både planerade kejsarsnitt och brådskande kejsarsnitt görs i allmänhet i spinalbedövning. Partnern/stödpersonen får då sitta vid din huvudända när operationssalens personal ger lov till det. Innan dess får han/hon vänta i barnundersökningsrummet bredvid operationssalen.

En barnmorska är med och tar emot babyn vid kejsarsnittet. Om babyns och ditt mående tillåter det strävar vi efter babyn får vara i hudkontakt med dig i operationssalen och på uppvakningen. Den första amningen kan även ske då. Ibland är det nödvändigt att babyn flyttas tilll avdelningen tillsammans med barnmorska och pappa. Då får pappa sköta babyn med handledning av barnmorskan.  

Efter operationen observeras du ett par timmar i uppvakningen. Från uppvakningen flyttas du tillbaka till avdelningen.

Sätesförlossning

Om babyn ligger i sätesläge gör läkaren en bedömning om förlossningssätt. Bäckenet röntgas och babyns vikt uppskattas varefter man fattar ett beslut om kejsarsnitt eller nedrevägsförlossning. Nedrevägsförlossning är helt möjligt ävenom babyn ligger i sätesläge. Vid nedrevägsförlossning sköter läkare krystskedet och barnläkare är närvarande.

Tvillingförlossning

Om du väntar tvillingar följs du upp på mödrapolikliniken under graviditeten. Fostrens läge i livmodern kontrolleras av läkare som också bedömer förlossningssätt.

Förtidig förlossning

Med förtidig förlossning menas att graviditeten varat under 37 veckor. Veckogränsen för att föda i Vasa är 32 graviditetsveckor. Om babyn verkar födas innan dess sänds du till Åbo Universitetssjukhus om förlossningen inte framskridit för långt. Transporten sker med ambulans och enligt behov följer en barnmorska med.

Manuell lösgöring av moderkaka och blödning

Till förlossningen hör alltid någon form av blödning. Om blödningsmängden överstiger 1000 ml benämns förlossningen som oregelbunden. Du kan blöda upp till 1000 ml före din fysiska hälsa påverkas nämnvärt. En riklig blödning efter förlossning kan bero på en dåligt sammandragen livmoder eller att moderkakan helt eller delvis lämnar kvar i livmodern. Om inte mediciner eller massage av livmodern hjälper görs en manuell lösgörning av moderkakan i operationssalen. Om endast en liten del av moderkakan lämnat kvar görs en skrapning.

29.09.2020 synnytys