Sugklocka

Orsaken till att en förlossning avslutas med sugklocka kan vara fostrets hjärtljud, värksvaghet eller mammans utmattning. Förlossningen sköts då av läkare tillsammans med barnmorskan, barnläkare är också på plats.            

Planerat kejsarsnitt

Beslut om planerat kejsarsnitt görs på mödrapolikliniken och där får du även mer information om förberedelser inför kejsarsnittet av barnmorska. Planerade kejsarsnitt görs på fredagar. Pappa/stödperson får vara med.

En barnmorska är med och tar emot babyn vid kejsarsnittet. Om babyns och mammans mående tillåter det strävar vi efter babyn får vara i hudkontakt med mamma i operationssalen och på uppvakningen. Den första amningen kan även ske här om situationen tillåter. Ibland är det nödvändigt att babyn flyttas tilll avdelningen tillsammans med barnmorska och pappa. Då får pappa sköta babyn med handledning av barnmorska.  

Efter operationen observeras du i uppvakningen. Från uppvakningen flyttas du tillbaka till avdelningen.

Icke planerat kejsarsnitt

Många olika faktorer påverkar hur förlossningen framskrider. Om förlossningen inte framskrider eller om mammans eller babyns mående kräver det kan ett beslut om kejsarsnitt göras under pågående förlossning. Beslut om kejsarsnitt görs alltid av en läkare. Brådskande operation görs i allmänhet under bedövning. Under ett brådskande kejsarsnitt kan pappa för det mesta närvara. Pappan får sitta vid mammans huvudända då operationssalens personal ger lov till det. Innan dess får han vänta i det s.k. barn undersökningsrummet.

I mån av möjlighet strävar vi efter att att babyn får vara i hudkontakt med mamman i operationssalen och uppvakningen. Om detta inte är möjligt, får pappan ha babyn i hudkontakt i förlossningssalen. 

Sätesförlossning

Om babyn ligger i sätesläge gör läkaren en bedömning om förlossningssätt. Bäckenet röntgas och babyns vikt uppskattas varefter man gör ett beslut om kejsarsnitt eller nedrevägsförlossning. Nedrevägsförlossning är helt möjligt fast babyn ligger i sätesläge. Vid nedrevägsförlossning sköter läkaren krystskedet och barnläkaren är närvarande.

Tvilling förlossning

Om du väntar tvillingar följs du upp på mödrapolikliniken under graviditeten. Fostrens läge i livmodern kontrolleras av läkaren som också bedömer förlossningssätt.

ennenaikainen

Förtidig förlossning

Med förtidig förlossning menas att graviditeten varat under 37 veckor. Du sänds till Åbo Universitetssjukhus om inte förlossningen framskridit för långt. Veckogränsen hos oss är 32 graviditetsveckor. Transporten sker med ambulans, enligt behov följer en barnmorska med.

Manuell lösgöring av moderkaka och blödning

Till förlossningen hör alltid någon form av blödning. Om blödningsmängden överstiger 1000 ml benämns förlossningen som oregelbunden. Du kan blöda upp till 1000 ml före din fysiska hälsa påverkas nämnvärt. En riklig blödning efter förlossning kan bero på en dåligt sammandragen livmoder eller att moderkakan helt eller delvis lämnar kvar i livmodern. Om inte mediciner eller massage av livmodern hjälper görs en manuell lösgörning av moderkakan i operationssalen. Om endast en liten del av moderkakan lämnat kvar görs en skrapning.

 

 

11.07.2019 synnytys