Vasa centralsjukhus är ett babyvänligt sjukhus och vi arbetar enligt Unicefs Babyvänliga sjukhus-program (Baby Friendly Hospital Initiative), vars mål är att värna om en lyckad amning.    

Efter förlossningen torkar barnmorskan av babyn och observerar att babyn  mår bra. Efter detta lyfts babyn i hudkontakt med mamman. Vi eftersträvar att hålla navelsträngen öppen i minst två minuter innan babyn avnavlas. På detta sätt får babyn det pulserande blodet från moderkakan. Partnern, stödpersonen eller mamman själv får klippa navelsträngen. Babyn ges K-vitamin inom kort efter förlossningen.

hudkontakt

När du och babyn mår bra hjälper vi dig med den första amningen. Första amningen behöver nödvändigtvis inte ske i förlossningssalen och då får du hjälp med detta på avdelningen. Om amningen fungerar bra i förlossningssalen kan den fortsätta i babyns egen takt på avdelningen där även hudkontakten fortsätter.

Efter att babyn fötts är det viktigt att föräldrarna tar sig tid att lära känna och knyta an till sitt barn. Användningen av mobiltelefoner kan störa detta.

Efter amningen tas babyns vikt, längd och huvudomkrets. Vid behov badas babyn. Innan flytten till BB avdelningen (A4) får ni njuta av kaffe/te och litet mellanmål. Hudkontakten rekommenderas fortsätta endera med mamma eller pappa tills ni flyttas till avdelningen och även därefter. På avdelningen fortsätter babyn i regel att vara dygnet runt med föräldrarna.

29.09.2020 synnytys