På Vasa Centralsjukhus arbetar vi enligt Unicefs Babyvänliga sjukhus -programmet (Baby Friendly Hospital Initiative) för att främja amning. Syftet är att värna om en lyckad amning.    

Efter förlossningen väntar vi ca 2 min innan vi avnavlar och först därefter lyfts babyn i hudkontakt. På detta sätt får babyn det pulserande blodet från moderkakan. Pappa/stödperson får klippa navelsträngen. Babyn torkas av och observeras att allt är bra. Babyn ges K-vitamin genast efter förlossningen.

ihokontakti

När du och babyn mår bra hjälper vi dig med den första amningen. Första amningen behöver nödvändigtvis inte ske i förlossningssalen och då får du hjälp med detta på avdelningen. Om amningen fungerar bra i förlossningssalen kan den fortsätta i babyns egen takt på avdelningen där även hudkontakten fortsätter.

Efter att babyn fötts är det viktigt att föräldrarna tar sig tid att lära känna och knyta an till sitt barn. Användningen av mobiltelefoner kan störa detta.

Efter amningen tas babyns vikt, längd och huvudomkrets. Vid behov badas babyn. Före ni flyttas till BB får ni njuta av kaffe/te och litet mellanmål. Hudkontakten rekommenderas fortsätta endera med mamma eller pappa tills ni flyttas till BB avdelningen.

 

19.09.2017 synnytykset