Med igångsättning menas att förlossningen sätts igång. För en igångsättning krävs en medicinsk orsak, t.ex. hotande övertid vilket innebär att graviditeten närmar sig 42 veckor. En igångsättning bestäms alltid av en läkare på mödrapolikliniken.

Det finns flera olika sätt att sätta igång en förlossning. Vilket sätt som väljs beror t.ex. på livmodermunnens mognad. Varje fall utvärderas skilt för sig. Det är bra att förbereda sig på att en igångsättning kan ta 1-3 dagar.   

  • Ballong-dilatation är ett sätt att sätta igång en förlossning. Läkaren för då in en kateter mellan fostrets huvud och livmodermunnen och kateterns ballong fylls med fysiologiskt koksalt (50-80 ml). Katetern tejpas fast på föderskans lår. Vid ballong med aktivt drag, drar vi i ballongen 1-2 gånger i timmen. Avsikten är att få livmodermunnen att mogna för att eventuellt kunna ta hål på hinnorna då ballongen kommit bort. Föderskan kan även fara hem med katetern över natten, i så fall drar man inte aktivt i ballongen.
  • Förlossningen kan även startas med tabletter som innehåller prostaglandin (Misoprostol/Angusta). Medicinens uppgift är att få livmodermunnen att mogna.
  • Då livmodermunnen är mogen kan oxytocin infusion bli aktuell. Oxytocin är samma hormon som naturligt produceras i kroppen och startar förlossningen.
  • Ibland kan förlossningen sättas igång genom att ta hål på fosterhinnorna.
29.09.2020 synnytys