Hemmakonster

För att förlossningen skall starta och framskrida behövs smärtsamma sammandragningar. Hemma kan du lindra smärta genom att ta en varm dusch, ta Paracetamol (1 gr) och vara så mycket som möjligt i rörelse. Om du har en vetedyna att värma kan detta vara bra mot smärtor i ryggen och nere i magen. När dessa konster inte längre hjälper är det dags att åka till sjukhus.

Andning och avslappning

Med hjälp av följande andnings-och avslappningsråd kan du själv lindra smärtor i samband med förlossningen.

Naturlig smärtlindring

Som smärtlindring i början av förlossningen kan du använda dig av dusch, bad eller bastu. Du kan använda varma vetedynor eller sitta på fysioboll och samtidigt få massage i korsryggen. Barnmorskan kan också sätta sterila vattenkvaddlar i korsryggen. Dessutom har en stor del av personalen har fått skolning i akupressur och Gua sha massage. Dessa metoder är användbara när bedövning inte ännu är aktuell.  

Tens-stimulator

En icke medicinsk smärtlindringsmetod under förlossningen. Tens är en förkortning för transkutan elektrisk nervstimulering. Det är en smärtlindringsmetod som används för att behandla vissa typer av akut och långvarig smärta, till exempel muskelvärk eller förlossningssmärta.

Behandlingen innebär att nerver under huden stimuleras av elektriska strömmar. Det leder till att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras. Smärtan kan då dämpas tillfälligt.

ilokaasu

Medicinsk smärtlindring

När förlossningen framskrider bra och du upplever att du behöver effektivare smärtlindring, använder vi oss av följande metoder:

  • Oxanest injektion i muskeln (avslappnande smärtmedicin)
  • Lustgas (används under sammandragningarna)
  • PCB (bedövning av livmoderhalsen, sätts av gynekolog)
  • Pudendusblockad (bedövning av pudendusnerven, sätts av gynekolog eller barnmorska)
  • Förlossningsepidural (sätts av anestesiläkare)
  • Förlossningsspinal (sätts av anestesiläkare, används främst för omföderskor)

 

 

29.06.2019 Synnytyssali