Tillstånd som kräver sjukhusvård för gravida kan vara bl.a. mors sjukdom, högt blodtryck och för tidiga sammandragningar.

Gravida kommer vanligen till avdelningen via mödrapolikliniken eller förlossningssalen.

Vården planeras individuellt tillsammans med läkare och barnmorska. Läkare rondar avdelningen dagligen.

Besökstider för gravida mammor:

kl. 14-15 och 18-19

29.06.2019 Synnytyssali