Reservera tillräckligt med tid för ditt besök och ta alltid med rådgivningskortet. Besökstiden i kallelsen är en ankomsttid till polikliniken. Efter att du anmält dig hos vår sekreterare, tas vid behov de vanliga rådgivningskontrollerna (blodtryck, urinprov) och CTG (hjärtljudskurva).

Därefter träffar du läkaren med vilken du kan diskutera eventuella frågor kring graviditeten. Ultraljud görs i de flesta fall. Med ultraljud kan man uppskatta babyns mående, storlek och bjudning, även flödet i navelsträngen kontrolleras. Vanligen utförs inre undersökning för att bedöma livmodermunnens mognad.

29.06.2019 Synnytyssali