Tidpunkten för ett planerat kejsarsnitt bestäms alltid på förhand i samband med ett besök på mödrapolikliniken. Vid det sista besöket på polikliniken får du info om förberedelser och operationen. Du fyller i "Förhandsuppgifter inför anestesi". Under operationsveckan går du till laboratoriet. Vi meddelar dig per telefon, vilken tid du ska komma till avdelningen inför operationen.

Pappa/stödperson har möjlighet att vara med vid ett planerat kejsarsnitt.

Kvällen före operationen tar du medicin för att neutralisera magsyrorna. Du får inte äta eller dricka efter kl. 24.

Du kommer till avdelningen på operationsdagen på överenskommen tid och får byta till operationsskjorta och stödstrumpor. Du kan även använda egna stödstrumpor. Vi rakar operationsområdet och sätter en urinkateter samt v.b. sätts en iv-kanyl för dropp. Vi kontrollerar babyns hjärtljud.

Om pappa/stödperson kommer med på det planerade kejsarsnittet, får han/hon skyddskläder från avdelningen.

I operationssalen

Ett planerat kejsarsnitt görs i allmänhet under spinalbedövning. Genast efter kejsarsnittet undersöks babyn och därefter får du babyn i hudkontakt, du kan även amma om du vill. Pappan/stödpersonen kan vara med från det att bedövningen är satt tills man flyttas till avdelningen. Målsättningen är att erbjuda fortsatt hudkontakt under operation och tiden på uppvakningen. Pappan kan också ta barnet i hudkontakt om han vill.

På avdelningen

När du kommer från uppvakningen kontrollerar vi blodtryck, puls, blödning och allmäntillstånd. Vi följer också med eventuell smärta, urinering, operationssår och vätsketillförsel. Smärtlindringen utgörs av t.ex. långtidsverkande spinalbedövning eller epiduralbedövning med smärtpump. Dessa båda är olika former av ryggbedövning. Förutom de här kan ges smärtlindrande medicin i muskeln tillsammans med smärtlindrande medicin via munnen.

Du får försiktigt äta och dricka redan samma dag. Vi hjälper med amning och babyvård.

14.02.2021 Synnytys