Följande dag tar vi bort urinkatetern och du får stiga upp. Tidig mobilisering påskyndar tillfrisknandet och tarmens funktion.

Om du har smärtpumpen, får den vara kvar tills du mår bra och klarar dig med annan smärtmedicin. Detta sker vanligen på andra eller tredje dagen efter operationen. När smärtpumpen är borta kan du duscha så fort du orkar.

Vi ger vid behov injektioner, trombosprofylax, för att förhindra att blodproppar uppstår.

Vi hjälper dig med amning och babyvård, men du får sköta din baby så mycket du orkar.

För att befrämja återhämtningen...

 • Undvik under tre veckors tid tungt arbete och plötsliga rörelser
 • Lyft ingenting tyngre än 5 kg
 • Duscha såret dagligen för att minska infektionsrisken
 • Undvik att använda tampong
 • Karbad, simning och samlag bör undvikas så länge blödningen förekommer
 • Undvik bastubad tills stygnen tagits bort
 • Frukt och grönsaker är bra att äta för tarmfunktionen
 • Kom ihåg plommonnektar och tillräckligt med vätska
 • Utevistelse, vila och mångsidig kost höjer allmäntillståndet
 • Efter operationen har du efterblödning, även en sparsam blödning kan komma från operationssåret. Ta kontakt med läkare, om du får svåra smärtor, feber, riklig och/eller illaluktande blödning
 • Man behöver inte sätta något på såret, om det inte vätskar. Stygnen/agrafferna tas oftast bort på åttonde dagen efter kejsarsnittet
29.06.2019 Synnytyssali