Vid mödrapolikliniken utförs även tidiga ultraljudsundersökningar av barnmorskor, de är frivilliga och avgiftsfria. Du får information på rådgivningen om möjligheten att delta i de olika undersökningarna.

Din rådgivning skickar en remiss till mödrapolikliniken och du får en kallelse hemskickad per post. Det är viktigt att du har tänkt igenom vilka undersökningar du vill delta i och vad de innebär.

Mera information angående undersökningarna får du av din hälsovårdare/barnmorska på mödrarådgivningen och i samband med undersökningen på mödrapolikliniken.

Vid ultraljudundersökningen önskar vi att högst en vuxen är närvarande för att garantera ett lugnt undersökningstillfälle, inga barn med.

 

Fosterdiagnostik-broschyr (pdf)

 

Använda screeningsmetoder:

- tidig ultraljudsundersökning

- tidig serumscreeningsundersökning kopplad till ultraljudsundersökning

- andra trimesterns screening

- ultraljudsundersökning av morfologin

- fostervattenpunktion eller NIPT-test

29.06.2019 Synnytyssali