Vid mödrapolikliniken utför barnmorskor screeningsultraljuds-undersökningar. Dessa är frivilliga och avgiftsfria. Du får information på rådgivningen om möjligheten att delta i de olika undersökningarna. Det är viktigt att du har tänkt igenom vilka undersökningar du vill delta i och vad de innebär.

Din rådgivning skickar en remiss till mödrapolikliniken och du får en kallelse hemskickad per post.

Mera information angående undersökningarna får du av din hälsovårdare/barnmorska på mödrarådgivningen och i samband med undersökningen på mödrapolikliniken.

Vid ultraljudundersökningen önskar vi att högst en vuxen är närvarande för att garantera ett lugnt undersökningstillfälle, inga barn med.

Fosterdiagnostik-broschyr (pdf)

Använda screeningmetoder

03.09.2021 synnytys