Fostervattenpunktion görs för att hitta eventuella kromosomavvikelser, om misstanke om detta har kommit fram i screening. Fostervattenpunktion görs med hjälp av ultraljud vid 15 veckor. Till fostervattenpunktionen hör en missfallsrisk, ca 1/200. Missfallet beror då på infektion eller att barnvattnet går.

Möjlighet till fostervattenpunktion finns om serumscreeningundersökningen ger förhöjd risk, om NIPT-test ger positivt resultat eller om det funnits kromosomavvikelser i tidigare graviditet.

27.08.2020 synnytys