Fostervattenpunktion görs för att hitta en eventuell kromosomavvikelse, om misstanke om detta har kommit fram i screeningen. Fostervattenpunktion görs med hjälp av ultraljud vid 15 veckor. Till fostervattenpunktionen hör en missfallsrisk, ca 1/200. Missfallet beror då på infektion eller att barnvattnet går.

Alla rekommenderas serumscreeningsundersökning. Om den ger förhöjd risk eller om det finns kromosomavvikelse i tidigare graviditet, ges möjlighet till fostervattenpunktion.

29.06.2019 Synnytyssali