NIPT-undersökningen (Non-Invasiv Prenatalundersökning) kan göras om risken i den tidiga serumscreeningen är förhöjd eller om det förekommit trisomier vid tidigare graviditeter.

NIPT-testen gör det möjligt att identifiera de vanligaste förekommande fostrens trisomier genom ett blodprov av mamman.

Den centrala fördelen med NIPT-undersökningen är att missfallsrisken undviks.

Eftersom undersökningen visar den beräknade sannolikheten för att kromosomavvikelse förekommer, ger NIPT ingen diagnos. Ett avvikande resultat kräver undersökning av kromosomerna via fostervattenpunktion för att säkerställa diagnosen.

NIPT-undersökningen kan göras vid alla graviditeter, även vid tvilling- och IVF-graviditet. Dock ej om äggcellen kommer från donator.

27.08.2020 synnytys