Serumscreeningsundersökning

Med serumscreeningen eftersträvar man att bedöma fostrets risk för 21-trisomi, Downs syndrom. I screeningen räknas också risken för 18 trisomi ut. För att få ett tillförlitligt resultat i riskbedömningen, bör mammans vikt vara mellan 40-120 kg.

Blodprovet tas på hvc:s laboratorium i vecka 9-10+6, (helst i vecka 10 så att riskberäkningen lyckas). Från provet undersöks två hormoner som moderkakan producerar. Blodprovet tas på laboratorium från måndag-torsdag.

Ultraljudsundersökning

Vid ultraljudsundersökningen i vecka 12-12+6 mäts fostrets nacksvullnad. En förstorad nacksvullnad tyder på förhöjd risk för kromosomavvikelser. Undersökningen görs via buken eller slidan, och urinblåsan måste vara tom. Övervikt försvårar undersökningen. Vid ultraljudsundersökningen konstateras fostrens antal och graviditetens längd bedöms noggrannare än utgående från den sista mensen.

Om risken är förhöjd rekommenderar vi fortsatta undersökningar i form av NIPT-test eller fostervattenpunktion.

Vi diskuterar med föräldrarna om den förhöjda riskens betydelse och föräldrarna avgör sedan om de vill ha fortsatta undersökningar.

03.09.2021 synnytys