Vid ultraljudsundersökningen ser man på fostrens morfologi, var moderkakan är, graviditetens längd, fostrens antal och möjliga avvikelser i morfologin. Undersökningen görs i graviditetsvecka 21 via buken och med tom urinblåsa. Övervikt försvårar undersökningen.

Om avvikelser hittas, kan det förbättra fostrets överlevnadsmöjligheter då förlossningen kan skötas på ett sådant sjukhus där vården av nyfödda kan ske effektivt.

Vid ultraljudsundersökningen av morfologin syns inte alla avvikelser. Fastställandet av könet hör inte till ultraljudsundersökningens målsättning.

27.08.2020 synnytys