Ta med dig inneskor och personliga hygienartiklar.

På operationsdagen efter ankomst till avdelningen

  • Du får dina väskor och kläder på avdelningen till rummet. Användning av mobiltelefon är tillåtet på avdelningen.
  • Sköterskan följer med ditt mående, sår, smärta, blödning, urinering, blodtryck mm.
  • Om du gått igenom en titthålsoperation (laparaskopi) och du mår bra får du komma upp och röra på dig samt äta något smått på kvällen.
  • Efter en laparotomi- eller nedrevägsoperation är du sängpatient tills nästa dag och du får äta först dagen efter ingreppet.

      

Dagen efter operation

  • Läkaren rondar och går igenom operationen med dig.
  •  Eventuell urinkateter samt tampong tas bort på morgonen. Urinering och magfunktion följs med.
  • Sköterskan hjälper dig med bl.a. hygien och mobilisering.

 

Hemfärdsdagen

  • Beroende på ditt ingrepp är hemfärdsdagen oftast 1-3 dagar efter operationen.
  • En efterkontroll görs endast vid behov eller på basen av en läkarordination.
  • Före hemfärden får du hemfärdsråd, infektionsblankett, recept och sjukintyg. När du fått alla papper som du behöver, får du åka hem. Vanligtvis sker hemfärden efter lunch.
13.12.2021 Gynekologiska polikliniken