Varför görs en  kolposkopiundersökning?

En kolposkopi är en nödvändig fortsatt undersökning om det i cellprovet (Papaprovet) finns klart avvikande eller upprepade lindriga fynd. Undersökningen är också nödvändig om man i de yttre könsorganen, slidan eller livmodermunnen med blotta ögat ser avvikande förändringar. Också om det finns symptomfria sår som inte läker i de yttre könsorganen så kräver det att man reder ut saken med hjälp av kolposkopi.

Vad är en kolposkopiundersökning?   

Med hjälp av en kolposkopiundersökning hittar man ett eventuellt område med cellförändringar och gör en bedömning av graden på cellförändringarna. Med kloposkopet undersöker man med hjälp av en förstorande lins slemhinnorna i de yttre könsorganen, slidan och livmodermunnen. Med hjälp av en bomullstuss stryker man en mild ättikslösning på slemhinnorna, varvid man får fram färgen, kanterna och blodådrorna i en eventuell cellförändring. Också jodlösning gör det lättare att konstatera förändringar och man kan då sikta in sig på att ta provbitarna från rätta ställen. Man använder inte jod för patienter som är allergiska mot jod.

Från de områden i de yttre könsorganen, slidan, livmodermunnen och livmoderhalskanalen där man vid färgningen konstaterar förändringar tas provbitar, som skickas till patologen för undersökning. En kolposkopi kan inte utföras under en menstruationsblödning, eftersom blodet gör det svårt att se förändringarna. Om du under mottagningstiden har menstruation så skall du ändra tidpunkten för undersökningen, genom att ringa det nummer som finns i tidsreserveringsbrevet.

Efter undersökningen   

Den milda ättikslösningen kan orsaka en lindrig sveda i slemhinnorna. En jodlösning färgar de friska slemhinnorna mörkbruna. Efter att provbitarna tagits förekommer det en aning blodblandad flytning, men den lugnar sig efter 1-2 dagar. På grund av risken för infektion bör man undvika samlag, karbad, simning och användning av tampong så länge som den blodblandade flytningen förekommer.

Om flytningen blir rikligare eller börjar lukta illa, eller om smärta förekommer i nedre delen av buken eller ni har en höjd temperatur kontakta det sjukhus som utfört undersökningen.

Resultaten av undersökningen och den fortsatta behandlingen   

Svaren på provbitarna blir klara inom ungefär 4 veckor. Utgående från svaren får man bekräftelse på graden av eventuella cellförändringar och enligt det planeras den fortsatta behandlingen och uppföljningen.

13.12.2021 Gynekologiska polikliniken