Vårdmetoden vid medicinsk abort på Vasa centralsjukhus

Abortansökan i original skickas till gynekologiska polikliniken och du får en tid till polikliniken på posten. På polikliniken görs en gynekologisk undersökning och graviditetens längd kontrolleras med ultraljudsundersökning. Om din blodgruppsbestämning inte redan är gjord på sjukhuset, tas ett blodprov på dig.

Förberedelser

Efter undersökningen får du mera information och du får inta tabletten, som börjar verka för att du skall abortera. Efter det här får du åka hem.

Blödningen kan börja hemma och du kan abortera redan där, men inte alltid. När graviditetsmaterial stöts ut från livmodern, uppstår en riklig blödning.

Åtgärdens förlopp

Andra besöket sker två dagar efter att du tagit tabletten. På polikliniken får du tabletter införda i slidan eller via munnen, vilka förorsakar att graviditetsmaterial stöts ut från livmodern. Sedan följer en 5-6 timmars uppföljning på polikliniken. Vid behov ges medicin mot svåra smärtor i tablett- eller injektionsform. Illamående, uppkastningar och diarré kan också förekomma. Åtgärden kan även göras hemma beroende på graviditetens längd och andra eventuella faktorer.

Eftervård

Efterblödningen räcker ca 2 veckor, ev. längre.

Ibland sker ingen abort, och då är du tvungen att genomgå en skrapning, dvs. en kirurgisk tömning av livmodern. Den utförs i narkos.

Kost

Maten ingår ej i avdelningsvistelsen. Du kan ta med egen matsäck.

Prevention

P-piller kan du börja med genast dagen efter att du kommit hem från avdelningen. Spiralen sätts in på din egen hälsovårdscentral.

13.12.2021 Gynekologiska polikliniken