Vad är ett missfall och hur behandlas det

Med missfall avses att graviditeten avbryts före 22:a veckan Graviditeten kan avbrytas redan i ett mycket tidigt skede, när kvinnan inte nödvändigtvis ens vet om att hon är gravid. Då är menstruationen några dagar försenad och kan vara rikligare och mer smärtsam än vanligt. I sådana fall behövs ingen behandling alls.

Missfall i klinisk bemärkelse sker i ca 10-15 % av alla graviditeter. Största delen av dessa (ca 75 %) sker i början av graviditeten, före 13:e veckan.

Ett missfall börjar i allmänhet med en liten blödning, som blir rikligare. Med blödningen kan det komma stora klumpar av levrat blod. Det är vanligt att man har menstruationsliknande smärtor i magen och ryggen. Ibland kan det hända att fostret varit dött i flera veckor och missfallet upptäcks när livmodern slutar växa. Tyvärr finns det ingen medicinsk behandling som förhindrar missfall.

Missfallet konstateras med ultraljud. Nuförtiden sköts missfall medicinskt och mycket sällan behövs en skrapning göras. Om livmodern har tömts helt och kvinnan inte blöder kan man endast följa med utan medicinering.

Vårdmetoden vid missfall på Vasa centralsjukhus

Du får en remiss till gynekologiska polikliniken. På polikliniken görs en gynekologisk undersökning och man kontrollerar livmodern med ultraljud. Om din blodgruppsbestämning inte redan är gjord på sjukhuset, tas ett blodprov på dig.

Förberedelser

Efter undersökningen får du mera information och sedan får du åka hem.

Blödningen kan börja hemma, men börjar inte alltid. När graviditetsmaterialet stöts ut från livmodern, uppstår en riklig blödning.

Åtgärdens förlopp

Andra besöket sker två dagar efter att du tagit tabletten. På polikliniken får du tabletter införda i slidan eller via munnen dessa förorsakar att graviditetsmaterial stöts ut från livmodern. Sedan följer en 5-6 timmars uppföljning på polikliniken. Vid behov ges medicin mot svåra smärtor i tablett- eller injektionsform. Illamående, uppkastningar och diarré kan också förekomma. Åtgärden kan även göras hemma beroende på graviditetens längd och andra eventuella faktorer.

Eftervård

Efterblödningen räcker ca 2 veckor, ev. längre.

Ibland töms inte livmodern tillräckligt och då är du tvungen att genomgå en skrapning, dvs. en kirurgisk tömning av livmodern. Den utförs i narkos. Graviditetshormonet (HCG) kontrolleras alltid med ett blodprov 4 veckor efter missfallet.

Kost

Maten ingår inte i avdelningsvistelsen. Du kan ta med egen matsäck.

 

13.12.2021 Gynekologiska polikliniken