Vad utreder man med ett prov som tas från livmoderslemhinnan?

Syftet med ett prov som tas från livmoderslemhinnan är att utreda orsakerna till störningar i blödningen eller alltför stark tillväxt av livmoderslemhinnan. Undersökningen kompletterar gynekologiska undersökningar och ultraljudsundersökningar.

Förberedelser  för undersökningen

Provet tas i samband med ett poliklinikbesök, och det kräver inga speciella förberedelser. Provet tas helst inte under menstruationen.

Hur går provtagningen till?

Provet tas från livmodern med en tunn provtagningskateter via slidan. Åtgärden tar mindre än en minut och kan innebära en kortvarig känsla som påminner om menstruationssmärta.

Efter undersökningen

Efter provtagningen kan det i ett par dagars tid förekomma en knapp blodblandad flytning från slidan. Under blödningen är det på grund av risken för infektion skäl att undvika samlag, man bör inte heller använda tamponger, inte heller bör man bada i badkar.

Om flytningen blir rikligare eller illaluktande, om det uppstår smärta i nedre delen av buken eller höjd temperatur, kontakta sjukhuset som utfört undersökningen.

Undersökningsresultaten

Provet skickas till patologen för undersökning. Svaren kommer i allmänhet inom en månad. Man kommer individuellt överens om hur svaren delges.

13.12.2021 Gynekologiska polikliniken