Vad undersöks vid en hysterosonografi?

Vid en hysterosonografi, eller HSG, kan man konstatera eventuella avvikelser i livmoderhålan, såsom mellanväggar, myom, dvs. muskeltumörer, och polyper,dvs. veck i slemhinnan.

Förberedelser för undersökningen

En HSG-undersökning förutsätter inga speciella förberedelser. Undersökningen  görs helst i början av menstruationscykeln, under menstruationen görs undersökningen inte.

Undersökningens förlopp

Via slidan förs en tunn kateter in till livmoderhålan. Genom katetern injiceras en spolningslösning som aningen utvidgar livmoderhålan. Utvidgningen kan kännas som en lindrig smärta som påminner om menstruationssmärta. Man undersöker noggrannare livmoderhålan med en ultraljudsgivare via slidan.

Efter undersökningen

Någon speciell efterbehandling behövs inte. Det kan via slidan rinna ut en aning spolningslösning och några droppar blod. Om efterblödningen blir rikligare  eller börjar lukta illa, det uppstår smärta i nedre buken eller temperaturen stiger ta kontakt med sjukhuset som utfört åtgärden.

13.12.2021 Gynekologiska polikliniken