Hemorrojder bildas av s.k. vadderande vävnad under ändtarmens slemhinna, vilken innehåller bindväv och stora vener. Vid blödning kommer blodet från dessa vener. Det finns tre typställen för hemorrojdbildning, och man talar om inre, yttre eller kombinerade hemorrojder. Typsymptom är ömhet, smärta, blödning och att hemorrojderna tränger sig ut vid tarmtömning. De flesta fall av hemorrojder kan behandlas lokalt med medicin eller med avsnörning med hjälp av gummilänkar. En operation är indicerad om hemorrojderna är mycket stora och tränger sig ut eller vid stora yttre hemorrojder med hängande hudflikar.

Ingrepp

Det vanligaste ingreppet är Milligans operation, där hemorrojderna helt avlägsnas, och lämnar efter sig öppna, blodsprängda sårytor. Operationen utförs vanligen under ryggbedövning eller sövning. Ibland görs ett s.k. THD-ingrepp, där man syr fast hemorrojderna och de blodkärl som leder blod till dem. I detta fall lämnar inga blodsprängda sårytor efteråt. THD-ingrepp är dock inte tillräckligt i alla fall.

Förberedelser

En effektiv tarmtömning är viktig före ingreppet. Apoteken säljer en Toilax- kombinationsförpackning.

  • Dagen innan ingreppet tas 4 Toilax- tabletter ca kl. 16. Effekten kommer plötsligt inom en kort tid så det måste vara möjligt att nå toaletten fort.
  • På kvällen ca kl. 20 töms innehållet från Toilax-minilavemanget i ändtarmen.

Det är bra att i förväg skaffa hem en ispåse (t.ex. en gelpåse avsedd för flergångsbruk, som kan kyla) som smärtlindring efter operationen.

Sårvård

Operationsområdet duschas i samband med wc-besök tills såren läkts. Ändtarmsöppningen duschas också alltid noggrant efter tarmtömning. Sårytorna utsöndrar sekret ca tre veckor, i början är det ofta blodblandat. Använd binda så länge blödning förekommer. Om sekretet är illaluktande eller varigt bör man duscha ändtarmsöppningen oftare. En vecka efter ingreppet är det tillåtet att bada bastu.

Fysisk aktivitet

Efter ingreppet får man röra sig fritt. Tyngre idrott kan utövas efter 2-3 veckor. I början kan det vara besvärligt att sitta, en mjuk dyna eller en ring (t.ex. en simring) på stolen kan hjälpa.

Tarmfunktion

Efter ingreppet följer man normal diet och dricker rikligt med vatten. Tarmtömningen borde komma igång efter tre dygn. I början kan man vid behov använda mjukgörande mediciner.

Smärtlindring

Smärtmedicinerna kan tas regelbundet 1−4 dygn,därefter vid behov.

Ta kontakt

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig varig sekretutsöndring) eller andra problem bör man ta kontakt.

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2