Ett ljumskbråck är en utbuktning av bukhinnan genom ett svagt ställe i bukväggen. Hos män söker sig bråcket ofta ner mot pungen. Bukhålans fettvävnad och en del av tarmen kan tränga sig in i bråckpåsen. Symptomen är smärta och en utbuktning i ljumsken. Om ljumskbråcket är symptomfritt och litet behöver det inte opereras. Det kan även efter operationen förekomma besvär och smärtor i ljumskområdet, men dessa försvinner så småningom och är i allmänhet klart lindrigare än de besvär som orsakats av bråcket.

 Ingrepp

En bråckoperation kan utföras i lokalbedövning som öppen operation. Alternativa anestesimetoder är ryggbedövning eller sövning. Operationen kan också utföras via titthål och görs i så fall under sövning. Man avlägsnar bråckpåsen och trycker tillbaks den in i bukhålan, eller så tas den bort helt. Bråcköppningen täcks med ett icke absorberbart nät av konstmaterial.

 Återhämtning

Genast efter operationen kan du röra dig fritt enligt måendet. För att komma upp ur liggande läge vänder man sig på den opererade sidan och tar sig långsamt upp med hjälp av händerna. Plötsliga rörelser och ansträngningar s.s. skuffande, dragande, lyftande och bärande bör undvikas under sjukledigheten. Under de första 10 dagarna skall man inte köra bil, då den opererade sidans ben eventuellt inte reagerar normalt i början.

Sårvård

Sårförbanden kan tas bort dagen efter operationen och då får man också duscha.

  1. Såret är sytt med självabsorberande stygn. Bastu, simning och bad i badkar är tillåtna två veckor efter operationen.
  2. Stygnen tas bort efter ca 10 dagar på hälsocentralen, arbetshälsovården eller på rådgivningen. Ett dygn efter stygnborttagningen får man gå i bastu.

Det kan uppstå blåmärken i sårområdet och hos män även svullnad och blånad i pungen. Detta kräver ingen behandling utan försvinner spontant inom 1-2 veckor. Det är ändå bra att använda åtsittande kalsonger (t.ex. sådana som är avsedda för idrott) i ungefär en vecka och vid behov en längre tid. Dessa kan tas med på operationsdagen. Man har större risk att utveckla blåmärken och svullnad om man använder blodförtunnande medicin eller om bråcket är stort.

Smärtlindring

I slutskedet av operationen infiltreras såret med bedövningsmedel, vilket minskar smärtan. Smärtmedicinerna kan tas regelbundet 1-4 dygn samt därefter vid behov.

Ta kontakt

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig sekretutsöndring) eller andra problem bör man ta kontakt.

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2