Med ett bråck menas en öppning eller ett svagt ställe i bukväggen, där tarmslingor eller oment (delar av bukhinnan) kan tränga sig ut och bilda en bråckpåse. Vid navelbråck sker detta i navelregionen. Symptomen är smärta och en utbuktning i navelområdet.

Ingrepp

Ingreppet utförs i allmänhet under sövning. Ett litet bråck går att operera också under lokalbedövning. Bråcköppningen sluts vanligen med hjälp av ett ickeabsorberbart nät gjort av konstmaterial. En liten bråcköppning kan också korrigeras enbart genom suturering.

Återhämtning

Genast efter operationen kan du röra dig fritt enligt måendet. Hastiga rörelser och ansträngning, s.s. knuffande, dragande, tunga lyft och bärande bör undvikas under sjukledigheten. 

Sårvård

Sårförbanden kan tas bort dagen efter operationen och då får man också duscha.

  1. Såret är sytt med självabsorberande stygn. Bastu, simning och bad i badkar är tillåtna två veckor efter operationen.
  2. Stygnen tas bort efter ca 10 dagar på hälsocentralen, arbetshälsovården eller på rådgivningen. Bastu, simning och bad i badkar är tillåtna ett dygn efter stygnborttagningen.

Smärtlindring

I slutskedet av operationen infiltreras såret med bedövningsmedel, vilket minskar smärtan. Smärtmedicinerna kan tas regelbundet 1−4 dygn samt därefter vid behov.

Ta kontakt

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig sekretutsöndring) eller andra problem bör man ta kontakt.

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2