En pilonidalcysta är en hålighet i korsryggen vid övre ändan av svanskotan, som har en eller flera små öppningar i huden. Håligheten bildas i allmänhet runt inåtväxande hår och hos en del patienter ger den infektioner med varbildning. Om infektioner och smärta förekommer kan cystan opereras bort. 

Ingrepp

Vanligast är att avlägsna hela håligheten och sedan sy ihop hudkanterna. Om hela området är infekterat och varigt kan såret lämnas öppet och får då läka ihop av sig själv. Ingreppet utförs vanligen under sövning eller ryggbedövning.

Sårvård

Om såret är suturerat kan man duscha dagen efter operationen. Man bör alltid duscha rent ändtarmsöppningen och sårområdet efter tarmtömning. Stygnen tas bort efter 2 veckor vid er egen hälsocentral, arbetshälsovård eller rådgivning . En dag efter stygnborttagningen är det tillåtet att bada bastu. Om såret lämnats öppet bör det duschas två gånger om dagen tills det läkts.

Smärtlindring

Under operationens slutskede sätter man ofta bedövningsmedel lokalt i såret, vilket minskar smärtorna direkt efter operationen. Det är bra att ta värkmedicin regelbundet i 1-4 dygn och sedan vid behov.

Ta kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig genomfuktning av förbanden) eller annat avvikande förekommer bör man kontakta något av nedanstående nummer.

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2