Ingrepp

Operationen görs vanligen under sövning. Om cancerförändringen är liten och man inte kan känna den med fingrarna, gör man på operationsmorgonen först en s.k. trådmärkning. Med hjälp av märkningstråden tas cancerförändringen bort från bröstet. För att hitta portvaktslymfkörtlarna sprutar man även in ett radioaktivt spårämne i bröstet på operationsmorgonen. Dessutom kan man lokalisera portvaktslymfkörtlarna med hjälp av ett blått färgämne, vilket har som bieffekt att urinen färgas blågrön.

Laddade lymfkörtlar skickas under operationen till patologen för undersökning. Om man hittar cancermetastaser i lymfkörtlarna, avlägsnar man ytterligare lymfkörtlar från armhålan under samma operation och en drän sätts till armhålan.

Återhämtning

Genast efter operationen kan du röra dig fritt enligt måendet. Under sjukledigheten bör man undvika tyngre fysisk ansträngning. För att bevara rörelseomfånget i axeln och minska svullnad bör man använda en stödjande BH och utföra de rörelseserier som fysioterapeuten gett föreskrifter om. Fysioterapeuten får du träffa efter operationen. Bröstskötaren kontaktar dig per telefon någon dag efter operationen.

Sårvård

De tjockare sårförbanden får tas bort dagen efter operationen och såren får duschas efter det. Såret har självabsorberande stygn. Sårtejpen kan tas bort efter en vecka. Bastu, simning och bad i badkar är tillåtna två veckor efter operationen. Om man har satt en drän, kan den tas bort vid hälsovårdscentralen enligt kirurgens föreskrifter, senast 7 dagar efter operationen.

Smärtlindring

Under operationens slutskede sätter man ofta bedövningsmedel lokalt i såret, vilket minskar smärtorna direkt efter operationen. Det är bra att ta värkmedicin regelbundet i 1-4 dygn efter operationen och sedan vid behov.

Kontaktuppgifter

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig sekretutsöndring) eller andra problem bör i första hand kontakta den vårdande enheten:

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Dejourpolikliniken
  • Den egna hälsovårdscentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2