Ingrepp

Operationen görs under sövning. För att hitta portvaktslymfkörtlarna sprutar man in ett radioaktivt spårämne i bröstet på operationsmorgonen. Dessutom kan man lokalisera portvaktslymfkörtlarna med hjälp av ett blått färgämne, vilket har som bieffekt att urinen färgas blågrön. Laddade lymfkörtlar skickas under operationen till patologen för undersökning. Om man hittar cancermetastaser i lymfkörtlarna, avlägsnar man ytterligare lymfkörtlar från armhålan under samma operation. En drän sätts till operationsområdet.

Återhämtning

Genast efter operationen kan du röra dig fritt enligt måendet. Under sjukledigheten bör man undvika tyngre fysisk ansträngning. För att bevara rörelseomfånget i axeln och minska svullnad bör man använda en stödjande BH och utföra de rörelseserier som fysioterapeuten gett föreskrifter om. Fysioterapeuten får du träffa efter operationen. Bröstskötaren kontaktar dig per telefon någon dag efter operationen. I samband med hemförlovningen får du en mjuk tygprotes, som kan användas i BH:n.

Sårvård

De tjockare sårförbanden får tas bort dagen efter operationen och såren får duschas efter det. Såret har självabsorberande stygn. Sårtejpen kan tas bort efter en vecka. Bastu, simning och bad i badkar är tillåtna två veckor efter operationen. Dränen kan tas bort vid hälsovårdscentralen enligt kirurgens föreskrifter, senast 7 dagar efter operationen. Efter att dränen tagits bort kan det ansamlas vätska under huden i operationsområdet. Vätskan kan avlägsnas (punkteras) med nål o spruta i samband med kontrollbesöket vid kirurgiska polikliniken. Om det ansamlats en stor mängd vätska som upplevs besvärande, redan före kontrollbesöket, kan man kontakta arbetshälsovårdens läkare för avlägsnande av vätskan eller boka tid till sårskötaren vid kirurgiska polikliniken, tel. (06) 213 1533. Om det inte finns tecken på infektion i området, behöver punkteringen inte göras under jourtid och man behöver inte heller ta några laboratorieprov.

Smärtlindring

Under operationens slutskede sätter man ofta bedövningsmedel lokalt i såret, vilket minskar smärtorna direkt efter operationen. Det är bra att ta värkmedicin regelbundet i 1-4 dygn efter operationen och sedan vid behov.

Kontaktuppgifter

Vid tecken på inflammationi såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig sekretutsöndring) eller andra problem bör i första hand kontakta den vårdande enheten:

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Onkologiska polikliniken
  • Dejourpolikliniken
  • Den egna hälsovårdscentralen eller arbetshälsovården                  
05.11.2020 päiväkirurgia 2