Det hör till:

 • att man efter operationen kan ha också en kraftig smärta under 2-3 dagar. Smärtan lindras om värkmedicinen tas regelbundet. En lättare smärta kan kännas under flera veckor.
 • att det på operationsområdet uppstår svullnader och blåmärken. Ibland kan blånaderna sprida sig över vidare områden.
 • att det sipprar litet blod ur såret under de första några dagarna efter ingreppet.
 • att man är trött efter operationen. Det beror på såväl ingreppet som på de mediciner som getts. Man kan känna sig matt under flera dagar. På kvällen efter ingreppet kan man känna ett lätt illamående.

Tag kontakt med den dagkirurgiska avdelningen dagtid kl. 07.00-15.00 och under övriga tider till dejourpolikliniken (akuten) om följande uppstår:

 • besvärande värk trots användning av värkmediciner enligt sjukhusets ordinationer
 • såret blöder ymnigt genom förbanden eller sipprar blod längre än tre dygn (ingrepp i ändtarmen kan ge blodblandat sekret under flera veckor)
 • kraftig svullnad och/eller rodnad och hetta i operationsområdet, såret utsöndrar illaluktande sekret eller vid feber
 • kraftigt illamående och uppkastningar även efter operationsdagen
 • kraftig trötthet som förhindrar uppevistelse dagen efter operationen
 • svåra magbesvär, störande klåda eller svår förstoppning
 • svullnad och smärta i vad eller lår som känns fr.a. vid gång
 • andnöd
 • en huvudvärk efter ryggbedövning, som inte lindras av vila och värkmedicin
 • oro över något som har att göra med ingreppet.
05.11.2020 päiväkirurgia 2