Ert barn har blivit kallat till en dagkirurgisk åtgärd som görs i sövning eller med förmedicinering. Ert barn bör vara så friskt som möjligt inför ingreppet. Kontakta dagkirurgiska avdelningen om ert barn har hosta, snuva  eller början till förkylning, man tar då ställning till om operationen måste flyttas fram eller inte. Det lönar sig att i förväg skaffa hem värkmediciner som passar ert barn.

 Förberedelser

Det är bra att förbereda barnet inför den kommande åtgärden. Berätta sanningsenligt för honom/henne om det kommande sjukhusbesöket. Barn kan skrämmas av ord som operation, borttagning och stickning, i stället kan man använda ord som reparera, sköta och laga. På vår hemsida finns barnpatientens dag på den dagkirurgiska avdelningen beskriven med hjälp av ritade bilder för små barn och med fotografier för större barn.

Egna mediciner

 Om ert barn har mediciner som han/hon använder regelbundet, får ni mera information om hur de ska tas i samband med telefonsamtalet från skötare ca. 1 vecka före åtgärden.

Med till sjukhuset 

Mediciner som barnet använder regelbundet eller vid behov

  • om barnet har någon specialdiet, t.x. sojamjölk
  • t.ex. någon leksak eller bok som är viktig för barnet
  • Klä ert barn i lösa, bekväma kläder som lätt går att klä av och på, barnet får ha på sig egna kläder under sjukhusbesöket 

Fasta

Pga. uppkastningsrisk i samband med sövningen är det viktigt att ert barn kommer med tom mage. Kvällen före får barnet äta och dricka normalt. Före åtgärden får barnet absolut inte äta någonting på 6 timmar. Klara vätskor som t.ex. vatten, lemonad eller klar äppelsaft får intas fritt ännu 2 timmar före ankomsttiden (inte t.ex. mjölk eller saft som inte är genomskinlig eller innehåller protein). Efter det får barnet inte dricka någonting. 

Fastetid före ankomsten till sjukhuset: 

Klar vätska

2 timmar

Bröstmjölk

4 timmar

Mjölk, modersmjölksersättning, lätt måltid

6 timmar

 

Barnet kan fara hem 2-6 timmar efter åtgärden. På hemresan kan det vara bra att ha en annan vuxen med sig som chaufför eftersom illamående, smärtor eller trötthet kan uppkomma under hemresan. Värkmedicinerna som ni fått med er från sjukhuset kan tryggt ges åt barnet enligt föreskrifterna.

Medicinerna som barnet fått under sövningen har verkan ännu flera timmar efter att barnet vaknat och kan göra barnet trött, klumpigt eller oroligt. Barnet kan må illa även hemma. Pga. detta behöver barnet mera uppsikt än vanligt från en vuxen under åtgärdsdagen hemma. Det kan vara att spänningen som åtgärden orsakat släpper först efteråt. Efter operationen har ert barn, beroende på åtgärden, en återhämtningstid som kan innebära begränsningar t.ex. i fråga om när man kan påbörja dagvård igen eller delta i skolgymnastiken. Ni får särskilda föreskrifter om detta. 

Tag kontakt om:   

  • operationstiden ni fått inte passar
  • barnet är sjukt (t.ex. akut infektion, hosta, snuva, feber, halsont, magsjuka)
  • ni behöver mer information                 
05.11.2020 päiväkirurgia 2