Smärta

En operation innebär alltid någon grad av smärta, och dess svårighetsgrad beror på vilken operation som utförts samt patientens egen smärtupplevelse.

God smärtlindring leder till snabbare återhämtning efter en operation, och målet är att patienten skall vara så fri från smärta som möjligt.

Avdelningens narkosläkare och sjukskötare sköter smärtlindringen i enlighet med patientens smärtupplevelse. Smärtan kan mätas med hjälp av olika smärtmått.

Smärtmått

kan utgöras av en sträcka, där ena ändpunkten representerar ”ingen smärta alls” och den andra ”mycket svår smärta”.

Smärtmått

Mätaren kan också bestå av en triangel (VAS= visual analogue scale), vilken anger smärtintensiteten.

Mätaren

För barn används en egen skala med ansikten vars miner representerar olika grader av smärta.

Smärtmåttet för barn


Postoperativt illamående och uppkastningar

Det är vanligt med illamående och uppkastningar efter en operation. Risken för illamående är högre hos kvinnor, vid tendens till åksjuka samt i samband med vissa typer av operationer. Det finns effektiva mediciner med vilka man kan förebygga och behandla illamående.

Förebyggande av blodproppar, s.k. trombosprofylax

Under en operation ökar alltid risken för att en blodpropp uppstår. Den är speciellt stor t.ex. vid långvariga ortopediska operationer på benen. Även rökning, övervikt, brist på motion, åderbråck, oskött blodtryckssjukdom, hjärtsvikt, akuta infektioner och ärftliga koagulationsstörningar samt hormonbehandlingar (bl.a. p-piller) och graviditet hos kvinnor ökar risken.

För att förebygga skadliga blodproppar i samband med mindre dagkirurgiska ingrepp räcker det i allmänhet att patienten genast efter operationen själv börjar röra på benen och aktivt kommer upp och blir rörlig så fort som möjligt. Lämpliga stödstrumpor hjälper ytterligare.

Om risken för blodpropp är förhöjd behövs effektiva förebyggande mediciner. Medicinen injiceras under bukhuden en till två gånger om dygnet. Detta påbörjas på sjukhuset och fortsätts i 1-4 veckor i hemmet. Injektionen är enkel och riskfri och efter en demonstration på sjukhuset klarar patienten detta själv.

Det vanligaste stället för en blodpropp är i benet och obehandlad kan den i värsta fall förorsaka en lungemboli. Ett typisk symptom är lokal smärta i vad eller lår som känns mest vid gång. Benet kan också vara svullet. En lungemboli orsakar andnöd, hosta, bröstsmärtor, svindel och förhöjd puls. Vid dessa symptom bör man genast ta kontakt med läkare.

Ta kontakt med läkare om:

• smärtan efter ingreppet är stark och de värkmediciner du ordinerats ej räcker till

• en stark trötthet och sömnighet, illamående, uppkastningar, svåra magbesvär, klåda eller hård mage fortsätter en längre tid

• det efter en ryggbedövning uppstår en svår huvudvärk som förvärras i upprätt läge

• det uppstår smärta i vad eller lår som förvärras av gång

• du har andnöd

• du får hög feber eller det uppstår infektionssymptom på operations- eller bedövningsområdet. (En lätt stegring efter ett ingrepp är dock vanlig.)

 

Smärtlindring >>

05.11.2020 päiväkirurgia 2