För att narkosläkaren skall kunna planera en så trygg anestesi som möjligt för varje patient behövs information om hans/hennes hälsotillstånd. Denna information fylls i på blanketten " Förhandsuppgifter inför anestesi " som skickas också med kallelsebrevet.

Patientens sjukdomar kan förlänga återhämtningsskedet och utgöra ett hinder för hemfärd samma dag. I synnerhet hjärt-, kärl-, lung- och njursjukdomar samt metaboliska sjukdomar som sockersjuka kan orsaka problem vid anestesin speciellt om de inte är optimalt skötta. På operationsdagen bör därför medicineringen vara optimal och sjukdomen i god vårdbalans. (Se även ”Operationsdagens mediciner” )

Tidigare konstaterade allergier mot mediciner eller annat (t.ex. naturgummi, latex) bör uppges, så att lämpliga mediciner och metoder används för anestesin.

Rökning inverkar på andningen och luftvägarna. Ett uppehåll från bara kvällen före operationen förbättrar redan syreupptagningsförmågan. Rökning försämrar även sårläkningen, så för ett optimalt resultat lönar det sig att sluta röka i god tid före operationen.

Övervikt ökar riskerna för problem med andning eller luftvägar. Den kan också försvåra ingreppet tekniskt.

Alkohol och droger går inte att kombinera med narkosmedlen, och ingreppet kan inte göras om patienten är under inverkan av någondera.

Det kan finnas ärftliga sjukdomar i släkten som leder till avvikande reaktioner på narkosmedlen. De bör uppges så tidigt som möjligt så de kan tas i betraktande vid planeringen av anestesin.

Under en eventuell anestesi behövs hjälp med andningen, vilket kan försvåras på grund av piercingar på munområdet. Dessa avlägsnas före operationen.

Operationsdagens mediciner

Man bör alltid komma överens med personalen om vilka mediciner som kan tas på operationsdagen. Alla egna mediciner bör tas med till sjukhuset.

Patienten kan ta många av sina regelbundet använda mediciner (t.ex. astmamediciner, epilepsimediciner, långverkande nitropreparat, betablockerare, rytmstörningsmediciner, kortison) också på operationsdagens morgon.

En del mediciner kan dock samverka med narkosmedlen och kan inte tas (t.ex. vissa hjärt- och blodtrycksmediciner).

Diabetesbehandlingen planeras alltid individuellt.

Man bör också skilt komma överens om en eventuell paus i medicinering med preparat som inverkar på blodets koagulering (t.ex. Marevan eller Plavix).

Vid användning av naturpreparat rekommenderas en veckas uppehåll före operationen.

Fastetid före operationen

Det är viktigt att fasta innan operationen p.g.a. risken för uppkastningar vilken ökar under anestesi. Maginnehållet kan vid sövning råka i luftstrupen och förorsaka besvärliga infektioner.

Minimifastetid före ankomsten till sjukhuset

Klar vätska                  2 timmar

Bröstmjölk                   4 timmar

Mjölk                            6 timmar

Lätt måltid                   6 timmar


Begreppet klar vätska inbegriper vatten, saft utan fruktkött (t.ex. klar äpplejuice), kolsyrade drycker, klart te eller svart kaffe (utan mjölk).

En lätt måltid kan t.ex. vara frukost bestående av bröd och vätska. Om måltiden innehåller rikligt med fett eller kött fördröjs magsäckens tömning och den rekommenderade fastetiden är då 8h.

Fastetiden beräknas utgående från den angivna ankomsttiden till avdelningen.

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2