Under fosterstadiet utvecklas testiklarna uppe i bukhålan i närheten av njurarna. I slutet av graviditeten sjunker de ner till sitt normala läge i pungen. Denna process fortsätter delvis efter födelsen. Om testikeln inte sjunker ner försvåras spermieproduktionen av den höga temperaturen inne i kroppen, och då måste man hjälpa till med en operation.

Ingrepp

Ingreppet görs under narkos (sövning) så att sädesledaren och den förkortade kärlsträngen som leder till testikeln frigörs och det blir möjligt att föra ner testikeln i pungen. Efter operationen har barnet ett sår som är ca. 3-4 cm långt i ljumsken samt ett ca. 1 cm långt sår på pungen.

Smärtbehandling

I slutskedet av operationen bedövas såret med långverkande bedövningsmedel för att minska smärtan så mycket som möjligt. Operationssmärtan avtar efter några dagar. Under de första dygnen efter operationen är det bra att ge barnet smärtmedicin regelbundet samt därefter vid behov t.ex.

Sårvård

Såret är sytt med självabsorberande stygn som inte behöver tas bort.

Barnet får duschas ett dygn efter operationen, i bastu får man gå efter en vecka. Barnet bör använda löst sittande kläder, och eventuell blöja bör bytas tillräckligt ofta för att minska friktionen i sårområdet. I sårområdena, fr.a vid pungen, kan det förekomma svullnad och blånader den första tiden.

Rörelse

Under operationsdagen behöver barnet vila samt noggrannare övervakning av en vuxen. Barnet får röra sig så mycket smärtan tillåter. Barnet kan återgå till sin dagvård eller skola efter 3-4 dygn.

Ta kontakt

Vid problem med läkningen bör man ta kontakt enligt följande:

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2