Ljumskbråck hos barn beror på en svaghet i bukväggen som uppstått på fosterstadiet och upptäcks ibland först efter många år. Det svaga stället ger efter så att en påsliknande utbuktning av bukhinnan tränger ut genom inguinalkanalen under huden.

Ingrepp

Ingreppet görs i narkos (sövning) så att den påsliknande utbuktningen snörs av vid basen och avlägsnas.

Smärtlindring

I slutskedet av operationen bedövas såret med långverkande bedövningsmedel för att minska smärtan så mycket som möjligt. Operationssmärtan avtar efter några dagar. Under de första dygnen efter operationen är det bra att ge barnet smärtmedicin regelbundet samt därefter vid behov.

Sårvård

Det kan förekomma blånader och svullnad i sårområdet och ner mot genitalierna (fr.a. pungen hos pojkar) upp till ett par veckor efter operationen. Såret är sytt med självabsorberande stygn som inte behöver tas bort.

Barnet får duschas ett dygn efter operationen, i bastu får man gå efter en vecka.

Rörelse

Bedövningen som använts för att bedöva såret kan ibland orsaka en övergående svaghet i samma sidas ben. Under operationsdagen behöver barnet vila samt noggrannare övervakning av en vuxen.

Barnet får röra sig så mycket smärtan tillåter. Barnet kan återgå till sin dagvård eller skola efter 3-4 dygn. Från skolgymnastiken bör man vara borta två veckor.

Ta kontakt

Vid problem med läkningen bör man ta kontakt enligt följande:

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2