De flesta fall av åderbråck kan skötas utan operation, men vid svåra besvär kan man avlägsna de ytliga venerna eller tillsluta förenande vener som orsakar besvären.

Ingrepp

De ytliga venerna avlägsnas efter att förbindelsen mot de djupa venerna tillslutits. I allmänhet riktar sig ingreppet mot utloppet i ljumsken för den långa ytliga venösa huvudgrenen eller utloppet i knävecket för den korta ytliga huvudgrenen. Samtidigt avlägsnas sidogrenarnas utvidgade ställen (åderbråck) via lokala snitt. Ingreppet utförs i allmänhet under ryggbedövning.

Konvalescens

Efter ingreppet sätts en speciell stödstrumpa på benet. Dess funktion är att minska blödning och svullnad samt att underlätta blodcirkulationen så att nya bråck inte uppstår. Stödstrumpan bör ni anskaffa själv i god tid före ingreppet. Strumpan bör nå upp till låret, måttbeställd med kompressionsgrad 2 och vara medicinsk stödstrumpa. Strumpan används dygnet runt under de två första veckorna, närmare information fås på avdelningen.

Efter ingreppet får man röra sig fritt. Daglig utevistelse och motion befrämjar läkandet. Konditionsidrott och tyngre motion kan inledas så småningom två- tre veckor efter ingreppet. I början kan såren lätt bli svullna och värka, men detta kan minskas genom undvikande av långvarigt sittande (t. ex. långa bilresor) eller stående. Det är bra att tidvis ha fötterna i höjdläge. Benet uppvisar ofta blånader och hettar, då blodet sprider ut sig i underhudsvävnaden. Förhårdnaderna och blånaderna försvinner så småningom av sig själv och behöver ingen skild behandling.

Sårvård

Såren är i allmänhet sydda med självabsorberande stygn som inte behöver tas bort. Det är tillåtet att duscha två dygn efter ingreppet, efter att man avlägsnat sårkompresserna. Efter duschen torkas såren med försiktiga tryck med en ren handduk och därefter sätts stödstrumpan tillbaka på benet. Bastubad är tillåtet en vecka efter operationen då såren läkts.

Såren kan vätska något under de första dagarna, och då är det bra att använda absorberande kompresser tills såret torkar. Löst sittande kläder och skor som inte klämmer förhindrar skavning av såren.

Smärtlindring

Smärtmedicinerna kan tas regelbundet 1-4 dygn för att minska smärta och svullnad samt underlätta rörelse, därefter vid behov.

Tag kontakt

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig sekretutsöndring) eller andra problem bör man ta kontakt

  • Den dagkirurgiska enheten
  • Den kärlkirurgiska polikliniken
  • Dejourpoliklinik / akuten under övriga tider
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2