Syftet med åtgärden

Med åtgärden vårdas vensjukdom. Den allmänna vården vid underfunktion av ytliga vener är att förebygga uppkomst av svullnader i underben och vid vristområdet. Detta sker genom användning av knälånga medicinska vårdstrumpor med kompressionsklassificering. Vårdåtgärderna är nödvändiga om vårdstrumpbehandlingen inte ger tillräcklig hjälp eller om situationen i övrigt kräver åtgärder.

Skleroterapibehandling är effektiv vid behandling av lokala ”åderbråck” och bör nuförtiden ses som första vårdalternativ. Vid behandling av små och medelstora ytliga venstammar med underfunktion har man också nått goda resultat jämfört med traditionell operativ behandling. Också de ”åderbråck” som uppkommit efter en tidigare operativ behandling lämpar sig i allmänhet för skleroterapibehandling.

Förberedelser

Skaffa i god tid före ingreppet lårlängd måttbeställda kompressionsgrad 2 medicinska stödstrumpor. Ifall man planerat skumbehandling på bägge benen krävs två stödstrumpor, ibland kan man åtgärda båda benen samtidigt. Då du kommer för behandlingen, klä dig i lösa kläder, för det åtgärdade benet får förband och stödstrumpa.

Åtgärdsförlopp

Då åderbråck behandlas genom skleroterapi, injiceras tilltäppande skum i den berörda ådern.  I ådern sker en ärrbildning och den skrumpnar ihop och blodet leds istället vidare till friska ådror och korrigerar därmed underfunktionen i venerna.

Vid själva åtgärden sticker man en venkanyl eller nål i önskad åder, sedan följer man skummets utbredning med ultraljud. Injektionsantalet beror på hur stark skumblandning man ger och hur utbredda ”åderbråcken” är.  I samband med injektionen lyfts benet i högläge och patienten vickar med foten för att styra skummets utbredning i ådern. Efteråt läggs ett polstrat förband och en lårlängd stödstrumpa på foten.

Ultraljudsstyrd skleroterapi är en nästan smärtfri åtgärd. Det som känns är nålstick och kräver ingen tilläggsmedicinering.

Eftervård

Genast efter åtgärden ber vi dig promenera i sjukhusets utrymmen cirka 20 minuter. Om du då mår bra, kan du åka hem eller tillbaka till arbetet. Sjukledighet behövs vanligtvis inte.

Efter åtgärden är det viktigt att du använder stödstrumpa eftersom det är viktigt för att resultatet av skleroterapin skall lyckas. Bandaget som läggs i samband med åtgärden skall vara på dag och natt i fem (5) dygn. Strumpan får tas bort tillfälligt vid tvätt efter 2 dygn. Efter det räcker det med vårdstrumpa dagtid under 9 dygn, dvs. strumpan används sammanlagt 2 veckor.

Efter skleroterapibehandlingen är det bra att röra på sig mycket. Bastubadande och svettig motion kan man börja med då stödstrumpvården är klar och eventuell ömhet och svullnad har försvunnit. Långa flygresor rekommenderas inte under två veckor efter behandlingen. En kontrolltid om cirka en månad efter behandlingen.

Den omedelbara biverkningen i det behandlade kärlet är en inflammatorisk reaktion (tromboflebit), som beror på att kärlet är stockat, och detta syns som rodnad som ömmar. Situationen stabiliseras av sig själv under första eller andra månaden efter behandlingen. Du kan vid behov använda smärtmediciner.  Om symptomen är kraftiga, kan man lindra dem genom att i lokalbedövning med nål och spruta tömma det behandlade tilltäppta blodkärlet. Efter inflammationsreaktionen kan det uppstå mörkare hudpartier (pigmentation), dessa försvinner vanligen av sig själv inom ett år efter behandlingen. Om den mörka hudförändringen är kraftig kan den bli bestående. Inflammations- och pigmentationsreaktionens risk är högre, om den behandlade venen är mycket ytlig och stor.

Tag kontakt

  • Den dagkirurgiska enheten
  • Den kärlkirurgiska polikliniken
  • Dejourpoliklinik / akuten under övriga tider
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården

 

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2