Med hjälp av kateterablation kan man behandla de ytliga insuffisienta venstammar som går längs låret eller vaden. I vissa fall kan också insuffisienta perforanter (kärl mellan djupa och ytliga vener) behandlas. Väldigt slingrande, ytliga eller små vener kan inte behandlas med den här metoden.

Ingrepp

Operationen görs dagkirurgiskt. Via ett litet hudsnitt förs katetern in i den insuffisienta venen med hjälp av ultraljudsledning.  Det område som skall behandlas, bedövas innan själva ablationen (värmebehandlingen) görs. RF- eller laserkatetern åstadkommer värme-energi inuti venväggen, så att kärlet trombotiseras och slutligen krymper ihop.

Åtgärden görs oftast i lokalbedövning. Bedövningen av huden och den ytliga venen känns som tunna nålstick, och tar ca 20 minuter. Själva värmebehandlingen förorsakar oftast ingen smärta och tar ca 10 minuter.

Ifall patienten har ymnigt med åderbråck på båda benen, kan man överväga att göra åtgärden i allmän anestesi eller ryggmärgsbedövning. Detta ökar dock risken för att få djup ventrombos eller annan anestesikomplikation.

Liksom med alla andra åtgärder, är det också möjligt att få komplikationer efter RF- eller laserbehandling.  Åtgärden anses dock vara trygg, speciellt när man jämför med en vanlig öppen operation eller skumbehandling. Mycket sällsynta komplikationer är brännskada på huden, djup ventrombos, lungemboli och infektion.

Fortsatt vård

Efter behandlingen appliceras en lång stödstrumpa av kompressionsklass 2, enligt individuella mått. Skaffa i god tid före ingreppet en måttbeställd strumpa som når upp till låret, kompressionsgrad 2 medicinska stödstrumpa. Ifall man planerat behandling på bägge benen, krävs två stödstrumpor.

Strumpan används oftast en vecka kontinuerligt efter åtgärden, varefter strumpan kan lämnas bort.  Man kan duscha tidigast 2 dygn efter operationen, för att sedan dra på strumpan tillbaka. Bastubadande bör undvikas i en vecka. Användning av knälång stödstrumpa dagtid kan dock minska på postoperativ värk och minska risken för att få nya åderbråck.

Redan följande dag kan man leva ett normalt liv, men de första två veckorna bör man undvika tung fysisk ansträngning. Över 4 timmar långa flygresor bör undvikas i ett par veckors tid. Mild värk kan förekomma 1-4 veckor, beroende mycket på om man hamnat att göra lokala åderbråcksborttagningar. För det kan  man ta vanliga värkmediciner, t.ex.

Fördelar med metoden:

 • Inga stora operationsärr (mindre värk, blånader och infektioner). Lokala åderbråck kan borttas från små hudsnitt.
 • Oftast lokalbedövning
 • Ingen övernattning på sjukhuset
 • Effektivt och ger bra slutresultat, jämförbart med vanlig operation
 • Litet behov av sjukledighet
 • Få risker, komplikationer sällsynta
 • Patienttillfredställelse bättre än efter vanlig operation

Nackdelar med metoden:

 • Det kan uppkomma pigmentation (brun färgförändring) på det behandlade området. Oftast övergående, men kan ta flera månader.
 • Långtidsresultat (över 5 år) ännu ej kända

Kontaktuppgifter:

 • Den dagkirurgiska enheten
 • Den kärlkirurgiska polikliniken
 • Dejourpolikliniken/akuten under övriga tider
 • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2