Venporten sätts åt patienter som får kontinuerliga cytostatika- , antibiotika- eller andra behandlingar. En rätt använd venport är säker, osynlig och lätt att använda. Venporten kan vara kvar under hela behandlingen om läkaren inte ordinerar annat.

Ingrepp

Venporten är en liten silikondosa med metallbotten som opereras in under huden i lokalbedövning, oftast till höger under nyckelbenet. Från silikondosan går en tunn kateter av polyuretan in i en centralven, vilket möjliggör upprepade infusioner. Venporten öppnas med hjälp av en s.k. Hubernål.

Sårvård

Dagen efter ingreppet får sårkompresserna tas bortoch efter det är det tillåtet att duscha. Bastu kan man bada först efter en vecka. Såret har vanligtvis stygn som smälter av sig själv.

Smärtlindring

Venportområdet kan till en början vara svullet, ömt och sjukt. Värkmedicin och ispåse lindrar de värsta obehagen. Det är bra att ta värkmedicin regelbundet 1-4 dygn och efter det vid behov.

Användning av venport

Venporten kan tas i bruk genast och via den kan man tillföra mediciner, blodprodukter och näringslösningar med hjälp av Hubernålen. Även blodprov kan tas från venporten. Hubernålen kan tas bort efter varje användning men kan också lämnas kvar med tillhörande kort slang om den används flera gånger per dag. Nålen hålls på plats med kompresser och tejp och området skyddas med plastfilm (Tegaderm) när man duschar. Nålen byts minst en gång per vecka. Hubernålen tas bort vid hemfärd.

Venportsdosan möjliggör upp till 1000-2000 stick. Om din venport inte är i kontinuerlig användning, bör den spolas en gång/månad. Personalen informerar närmare om det blir aktuellt.

Den mest använda venporten innehåller titan. Om du är överkänslig mot titan var vänlig och berätta det åt vårdpersonalen. En venport av titan är inget hinder för MRI (magnetröntgenundersökning)

Ta kontakt

Ta kontakt med sjukhuset om du ännu efter en vecka har smärta, feber eller om området kring venporten är röd, varm och svullen.

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Onkologiska polikliniken
  • den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården

 

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2